زندگینامه مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

اندازه متن
Aa Aa

زندگینامه مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین .مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری در سال ۱۳۳۰ در یک خانواده زحمتکش اصفهانی متولد شد

مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری در سال ۱۳۳۰ در یک خانواده زحمتکش اصفهانی متولد شد او چند سال پس از پایان تحصیلات متوسطه به گل فروشی اشتغال داشت آشنایی عباسعلی با مجاهدین به سالهای ۵۰ بر می گردد.

گرامیداشت ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین توسط کانونهای شورشی

گرامیداشت ۱۹ بهمن حماسه اشرف و موسی در شهرهای میهن

مجاهد شهید حسن پورقاضیان

زندگینامه مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین