زندگینامه مجاهد شهید کاظم مرتضوی – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

اندازه متن
Aa Aa

زندگنامه مجاهد شهید کاظم مرتضوی – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین در سال ۱۳۳۴ در خانواده ای محروم و زحمتکش در خمین متولد شد

زندگینامه کاظم مرتضوی ـ ۹۲

مجاهد شهید کاظم مرتضوی در سال ۱۳۳۴ در خانواده ای محروم و زحمتکش در خمین متولد شد او بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی در قسمت ارتباطات بین المللی مرکز مخابرات تهران مشغول به کار شد آشنایی او با مجاهدین به همین سالها بر می گردد او مبارزه خود با رژیم شاه را با هر امکانی که در اختیار داشت در همان محیط کارش آغاز کرد.

زندگینامه مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

زندگینامه مجاهد شهید حسن پور قاضیان – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین

فعالیت کانون‌های شورشی ایران به‌ مناسبت حماسه ۱۹بهمن ۶۰ در تهران، کرمانشاه، ساوه و شیراز

زندگنامه مجاهد شهید کاظم مرتضوی – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین