مستند سازی های سفارشی علیه مجاهدین و پشت پرده آن – پرونده

اندازه متن
Aa Aa

 مستند سازی های سفارشی علیه مجاهدین و پشت پرده آن – پرونده- مرضیه هاشمی یک مامور اطلاعات آخوندها دو هفته پس از ورود به آمریکا در یک پرواز داخلی دستگیر شد

پرونده ۲۱۲- مستندهای سفارشی -۲۱ ۱۱ ۱۳۹۷

پشت پرده مستند سازی های سفارشی رژیم علیه مجاهدین

در تاریخ ۲۶ دی ماه  اعلام شد مرضیه هاشمی یک مامور اطلاعات آخوندها دو هفته پس از ورود به آمریکا در یک پرواز داخلی دستگیر شد

این زن مجری و خبرنگار و به اصطلاح مستند ساز در شبکه تلویزیونی انگلیسی رژیم به اسم پرس تی وی در لندن بود

خبرگذاری سپاه پاسداران اعلام کرد وی در مستندی از ماجرای قتل ندا آقا سلطان با نام تقاطع که از شبکه خارج کشوری رژیم به نام پرس تی وی پخش شد تاکید کرد

که وی یک خبرنگار مستقل است و این امکان را دارد که از محل قتل تصویر برداری کند و با بالگرد محل را از بالا ببیند

تحقیقات این مستند ساز در نهایت او را به این نتیجه رساند که به احتمال زیاد یکی از اعضای مجاهدین ندا آقا سلطان را کشته است

پشت پرده مستند سازی های سفارشی رژیم علیه مجاهدین – پرونده