مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم -کلیپ دوم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان

اندازه متن
Aa Aa

مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم – کلیپ دوم -پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان – مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید بویژه محیطهای روشنفکری را  دگرگون کرد 

آخرین امید دراولین سنگر

قسمت چهارم -کلیپ دوم: پیوند نبرد در بیرون و درون زندان

             در اولین قسمت گفتیم که مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید نه فقط چهره جامعه بویژه محیطهای روشنفکری را  دگرگون کرد بلکه چهره زندانها را هم تغییر  داد زندان تبدیل شد به میدان ، میدان دیگری برای نبرد با دیکتاتوری .

در دومین قسمت گفتیم که چگونه نبرد در زندان از همان اولین لحظات رویارویی با دژخیم در اتاقهای بازچویی وشکنجه شروع شد

و ادامه یافت برای نمونه دو رشته از رویارویی ها را با بیان شاهدان صحنه ها تشریح کردیم ………………………………..

سرقت یک انقلاب و مقاومت بی‌مانند – متحد شویم

چهل سال پیش در چنین روزی –سنگربندی خیابانها و میادین

دونالد ترامپ: ۴۰سال فساد، ۴۰سال سرکوب. ۴۰سال ترور. رژیم ایران چهل سال شکست

مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم -کلیپ دوم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان