کنفرانس مطبوعاتی در ورشو همزمان با اجلاس ورشو علیه تروریسم رژیم ایران

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس مطبوعاتی در ورشو همزمان با اجلاس ورشو علیه تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم ایران. این کنفرانس قبل از شروع اجلاس ورشو برگزار شد.

قبل از ظهر امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن، ۱۳ فوريه ، همزمان با كنفرانس بين المللي لهستان در ورشو؛

ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت ايران دست به تظاهرات زدند تا:

پيام قيام رهايي‌بخش مردم ايران و كانونهاي شورشي را به جامعه جهاني برسانند.

همزمان با اين تظاهرات يك كنفرانس مطبوعاتي با شركت:

شهردار رودي جولياني، سناتور رابرت توريسلي، نخست وزير سيد احمدغزالي، مارشين شوينيسكي،

شهردار پيشين ورشو و شماري از اعضاي پارلمان لهستان برگزار شد.

در اين كنفرانس مطبوعاتي، كه گروه بزرگي از نمايندگان و خبرنگاران رسانه هاي خبري در آن شركت داشتند،

شهردار رودي جولياني با اشاره به جنايتهاي رژيم در كشورهاي خاورميانه از جمله عراق و سوريه و لبنان و يمن، تاكيد كرد

كه اين رژيم حامي اصلي تروريسم در جهان است و كنفرانس ورشو بر مقابله با اين اقدامات رژيم متمركز خواهد بود.

شهردار رودي جولياني همچنين گفت:

ما مي خواهيم يك تغيير رژيم در ايران را شاهد باشيم. و شاهد استقرار رژيمي دموكراتيك و حامي قانون در ايران باشيم.

ما معتقديم كه آلترناتيو خانم رجوي و شوراي ملي مقاومت  ايران است و

سازمان مجاهدين در مركز اين آلترناتيو قرار دارد.

وی افزود :  به اين ترتيب است که ما مي توانيم صلح و ثبات را در خاورميانه داشته باشيم.

ديگر سخنرانان در اين كنفرانس مطبوعاتي بر ضرورت مقابله با جنگ افروزي رژيم آخوندي

و حمايت از قيام مردم ايران و آلترناتيو دموكراتيك شوراي ملي مقاومت ايران؛

بعنوان يگانه جايگزين رژيم آخوندي تاكيد كردند.

ورشو-پیام مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس ورشو

تظاهرات ایرانیان در ورشو و بازتاب آن در رسانه‌های جهان