حکایت یک بچه سیاه پوست است که درگیر یک مسئله نژاد پرستی است-تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

حکایت یک بچه سیاه پوست است که درگیر یک مسئله نژاد پرستی است-تیراژه

خدازیباست وزیبایی را دوست دارد این حدیث ازحضرت محمد است

شعار تیراژه هنربرای هنرنمی خواهیم .هنری میخواهیم که تجلی درد ورنج وارزشهای مبارزاتی واخلاقی باشد

اشتراک گذاری: