دومین روز تظاهرات ایرانیان آزاده در ورشو-علیه تروریسم و حمایت از قیام مردم ایران

اندازه متن
Aa Aa

 تظاهرات ایرانیان آزاده در ورشو-عليه تروريسم و جنگ‌افروزي ارتجاع حاكم بر ايران و حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی چهارشنبه ۲۴بهمن

 

براي نامگذاري تروريستي سپاه و اطلاعات آخوندي و اخراج مزدوران براي اخراج رژيم آخوندي از ملل متحد و به رسميت شناختن مقاومت

شعارهاي راهپيمايي جمعيت:

خامنه‌اي روحاني اين آخرين پيامه هدف كل نظامه

شير هميشه بيدار خدا ترا نگهدار

خامنه‌اي بدونه به زودي سرنگونه

گزارش گزارشگر:

بعد از تجمع و سخنرانيهايي كه اينجا در ورشو صورت گرفت هموطنانمان شروع به راهپيمايي كردند. اينجا ما در كنار استاديوم ملي ورشو هستيم كه محل برگزاري اجلاس بين‌المللي در رابطه با خاورميانه هست با تمركز بر جنگ‌افروزي و تروريسيم رژيم آخوندي. هموطنانمان در تجمع با شكوه در هواي سرد ورشو شركت كردند واكنون در پايان اين تجمع دست به راهپيمايي زدند با شعارهايي در حمايت از قيام مردم ايران و حمايت از كانونهاي شورشي براي سرنگوني فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران

شعارهاي جمعيت:

‌کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی

موزیک بدون کلام سرود ای ایران با صحنه هایی از راهپیمایی.

‌کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون.

 

مصاحبه با فرزين هاشمي

هدف این برنامه بیان خواسته های مردم ایران برای آزادی و دمکراسی است و در قدم اول سرنگونی رژیم آخوندی است و همانطور که در پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی آمده بود كه جامعه بین المللی باید حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و استقرار یک جمهوري آزاد را به رسمیت بشناسه. امروز ما اینجا جمع شده بودیم تا به جامعه بین‌المللی بگیم که باید به سیاست مماشات برای همیشه خاتمه بدهند و در کنار مردم ایران و مقاومت قهرمانانه آنها برای آزادی و دمکراسی قرار بگيرند

شعارهاي جمعيت:‌

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده.

می جنگیم می رزمیم ایرانو پس می گیریم.

ایران مریم مریم ایران.

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی.

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده.

کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان.

شیر همیشه بیدار خدا تو را نگهدار

خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه.

خواهران در حال زدن طبل:‌یک دو سه هزار اشرف می سازیم.