مخالفت دکتر محمد مصدق با نخست وزیر کودتای رضا شاه-گواهی تاریخی

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم-مخالفت مصدق در مجلس چهاردهم  با اعتبار نامه سید ضیا طبا طبایینخست وزیر کودتا- گواهی تاریخی 

گواهی تاریخی

از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم – ۲۶ ۱۱ ۱۳۹۷

مخالفت مصدق در مجلس چهاردهم با اعتبار نامه سید ضیا طبا طبایی نخست وزیر کودتا – سوم اسفند ۱۲۹۹

مصدق : من می خواهم در راه وطن شربت شهادت را بچشم ، من می خواهم در راه وطن بمیرم ، من  می خواهم در قبرستان شهدای آزادی دفن شوم

من تا آخر عمر برای دفاع از وطن حاضر می باشم

در خواست وزیر جنگ رضا خان قزاق از سید ضیا الدین طبا طبایی نخست وزیر کودتا برای دادن نشان درجه اول به کلنل ایمانس عامل کودتا.

گواهی تاریخی از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق- ۲۹مرداد۱۳۹۷

سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی یار وفادار دکتر محمد مصدق، الگوی وفا و ایستادگی

یک پرسش مهم در سالگرد ۲۲بهمن