درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-قسمت نهم

اندازه متن
Aa Aa

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین – قسمت نهم کلیپ اول -تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸

استراتژی قیام – قسمت نهم کلیپ اول ـ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۷

سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور

مسعود رجوی – ۳۰ دی ۱۳۸۸

سخنرانی بازرگان در مجلس ارتجاع پس از از ۵ مهر

ابعاد اعدام و تیر باران ها بویژه نو جوانان بی گناه که تصاویر آنها به سراسر جهان مخابره شد به حدی بود که بازرگان تاب نیاورد دل به دریا زد و در روز ۱۵ مهر ۱۳۶۰ در مجلس ارتجاع شجاعانه به پا خاست و فبل از دستور به سخنانی همت گماشت که بر سرش ریختند و نگذاشتند سخنانش را به پایان برساند هر چند در این سخنرانی با نیشهایی هم به مجاهدین سعی کرده بود تعادلی بر قرار کند ، به قسمتی از سخنان او توجه کنید.

کلیپ دوم را همینجا مشاهده کنید.

کلیپ سوم را در اینجا مشاهد کنید.

کلیپ چهارم را نیز میتوانید اینجا مشاهده کنید.

کلیپ پنجم و آخرین قسمت را همینجا مشاهده کنید.

 

پیام مسعود رجوی- انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی

از نگاه مسعود رجوی – مجاهدین چه می‌خواهند؟

حمایت کانون‌های شورشی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو – تهران، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، کرج، بلوچستان، خوزستان، کرمان، قائمشهر، زاهدان، ارومیه، مشهد، ساری، قائمشهر، زنجان، خرمدره، یزد، اهواز، طبس و سمنان

استراتژی قیام – سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور