بودجه ورشکستگی و غارت حکومت در سال ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

بودجه ورشکستگی و غارت حکومت در سال ۹۸

نگاهی به اظهارات مهره ها و رسانه های رژیم

بودجه ۹۸ بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس ارتجاع و دولت و دخالت مستقیم و دستور خامنه‌ای در مورد تغییر ساختار بودجه، بالاخره عصر روز ۲۷بهمن کلیات بودجه به تصویب مجلس ارتجاع رسید. این در حالی بود که مهره‌های هر دو باند حاکم روی آن حرف داشتند و هرکدام به گوشه‌هایی از این فضاحتی که تحت عنوان لایحة بودجه به تصویب رسیده اذعان کرده‌اند. گزارش کوتاهی در این زمینه:

گزارش:

در لایحه بودجه ۹۸، تنها سهم سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر به صورت واقعی از محل صندوق ذخیرة ارز پیش بینی شده است و سایر منابع بودجه همه موهوم و نا مشخص هستند. محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع به گوشه‌یی از این واقعیت اذعان کرده و گفت:

در حالیکه در لایحه بودجه ۹۸ منابع حاصل از صادرات نفتی بسیار بیشتر از واقعیت پیش‌بینی شده با توجه به این‌که مخارج پیش‌بینی شده هم بر اساس این درآمدهای غیرواقعی و موهوم تنظیم شده است بهنظر میآید که در سال آینده ما با کسری بودجه بسیار زیادی مطابق برآورد کارشناسان مرکز پژوهشها تا حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری واقعی بودجه پیش‌بینی شده اما دولت سعی کرده این کسری بودجه را پنهان بکند.

اگر دولت مصلحت را در آن دیده که برای کنترل فضای روانی جامعه میزان صادرات نفت را بیش از حد قابل پیش‌بینی در حدود ۱و نیم میلیون بشکه نفت برآورد بکند منطقی این بود که با روشهای دیگری مانند افزایش سهم صندوق توسعه ملی یا کم برآوردی عمدی قیمت نفت در سال آینده معادل ریالی منابع استفاده شده در بودجه را به رقم واقعی و قابل تحققش نزدیک بکند.

دولت روحانی بودجه را طوری سرهم بندی کرده که حق السهم باندهای حاکم و هزینه‌های عملیات‌های مخفی و برون مرزی رژیم را روی بودجه عمومی سوار کرده اند تا دیده نشود. این موضوعی است که در دعوای باندی بیرون می زند.
دوستان من چند تا عدد می‌خواهم بهتون بگم شما ببینید این شفافیت کجاست؟

سرهم بندی بودجه

دوستان به ما می‌گویند که ما یک میلیون و ۷۰۰هزار میلیارد تومان بودجه داریم خب دست شون درد نکنه من همین عدد را اگر قبول بکنم ما کلاً یک میلیون و نزدیک ۲۶۰هزار تا مال شرکت هاست ۴۴۰هزار تا بودجه عمومی دولت است. ۹۰۰هزار تا هم یارانه پنهان است یعنی در اصل دو میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد تومان حجم بودجه ما است از اون چقدر شما بررسی می‌کنید؟ ۴۴۰هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵درصد بودجه را بررسی می‌کنید ۷۵درصد بودجه را اصلاً شما نمیبینید چی هستش.

این عضو مجلس از یک فقره چپاول کلان دیگر در تولید و فروش نفت پرده برداشت و گفت: دوستان ما کل بودجه کشور را روی یک و نیم بشکه نفت می‌بندیم یعنی هم بحث مناطق محروم هم عمرانی هم حقوق و دستمزد هم سهم صندوق توسعه ملی هم سهم شرکت نفت روی یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌بندیم بعد دو میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت میدهیم به پالایشگاه هایمان اصلاً خبر نداریم از عددش چقدر می‌فروشیم چقدر میخریم کجا خرجش می‌کنیم.

نفت گم شده

یعنی یک و نیم برابر کل بودجه‌ای که نفتش را رویش بودجه می‌بندیم اون نفت گم است تازه وقتی من این دو تا عدد را با هم جمعش می‌کنم میشه یک و نیم بشکه به اضافه دو و دویست میشه سه و هفتصد کل دنیا میگه ما ۵میلیون بشکه را کاندنسن تولید می‌کنیم یک و سیصدتای بقیه کجاست؟

هیچ جا دیده نمی‌شود خب این اگر اسمش شد بودجه این کجای بودجه هستش که ما خبر نداریم؟  این عضو مجلس ارتجاع اذعان کرد اینها همه اش رانت است اینها همه اش فساد است. به این ترتیب اولین دستاورد بودجه ۹۸را افزایش تورم و رکود و گرانی و فرو کشیدن اقشار متوسط به زیر خط فقر است.

گزارش خبری:جنگ قبیله ها پشت ردیف‌های بودجه

طرح عدم کفایت و استیضاح آخوند روحانی در ۱۴محور در مجلس ارتجاع

اشتراک گذاری: