شهرهای شورشی – ماهشهر – بر خواسته از بیابانهای تف دیده جنوب و آفتاب شرجی دریا

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

 شهرهای شورشی – ماهشهر – بر خواسته از بیابانهای تف دیده جنوب و آفتاب شرجی دریا از بنادر قدیمی ایران در کرانه خلیج فارس است قدمت تاریخی این بندر به زمان ساسانیان بر می گردد

شهرهای شورشی-ماهشهر-۲۸ ۱۱ ۱۳۹۷

ماهشهر دی ماه ۹۶

مردم خون گرم ماهشهر بر خواسته از بیابانهای تف دیده جنوب و آفتاب شرجی دریا یک صدا با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و آقا خدایی می کند ملت گدایی می کند خواهان نابودی تام و تمام رژیم آخوندی در قیام دی ماه ۹۶ شدند

بندر ماهشهر از بنادر قدیمی ایران در کرانه خلیج فارس است قدمت تاریخی این بندر به زمان ساسانیان بر می گردد این شهر در زمان اردشیر اول پادشاه ساسانی با نام ریواردشیر ساخته و بعد ها ری شهر نامیده می شد به این بندر نامهای دیگری همچون مهروبان یا …….هم اتلاق می شده است

اعتصاب رانندگان کامیون در شاهپور اصفهان و سمنان، تجمع غارت شدگان کاسپین در مقابل مجلس، اعتصاب کارگران فارابی در ماهشهر

تهران، شوش، اهواز و ماهشهر صحنه اعتصاب و تظاهرات و تجمع

نگاهی کلی به قیام بزرگ مردم ایران

 

شهرهای شورشی – ماهشهر – بر خواسته از بیابانهای تف دیده جنوب و آفتاب شرجی دریا

اشتراک گذاری: