درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-قسمت دهم

اندازه متن
Aa Aa

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین – قسمت دهم کلیپ اول -تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸

استراتژی قیام – قسمت دهم کلیپ اول

کلیپ دوم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید.

کلیپ سوم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید.

کلیپ چهارم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید

کلیپ پنجم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید.

کلیپ ششم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید.

کلیپ هفتم وپایانی این قسمت استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید.

سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور

مسعود رجوی – ۳۰ دی ۱۳۸۸

از نگاه مسعود رجوی – مجاهدین چه می‌خواهند؟

آینده انقلاب سخنرانی مسعود رجوی دردانشگاه تهران بهمن ۱۳۵۸-قسمت ۲

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۱ – دوران آماده‌باش سرنگونی