۲۹ بهمن سالگرد قیام قهرمانا نه مردم تبریز در سال ۱۳۵۶

اندازه متن
Aa Aa

۲۹ بهمن سالگرد قیام قهرمانا نه مردم تبریز در سال ۱۳۵۶

قیام تبریز۲۹ بهمن ۵۶ _ ۲۹ ۱۱ ۱۳۹۷

 روز ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ مردم قهرمان تبریز با قیام قهر آمیز خود پایه های دیکتاتوری پوسیده سلطنتی را به لرزه در آوردند و یک بار دیگر خاطره دلاوران مشروطه را زنده کردند هسته اصلی این قیام را دانشجویان انقلابی تشکیل می دادند که با شکستن محاصره دانشگاه خود را به صفوف توده ها رساندند و کار آماده سازی و بسیج انان را تدارک دیدند در این قیام قهرمانانه مردم تبریز با استفاده از انواع سلاح های دست ساز بویژه کوکتل مراکز سیاسی و نظامی …

گل گذاری وتجدید عهد با قهرمانان سربدار قتل عام ۶۷

افزایش موضعگیری های رژیم علیه مجاهدین بیانگر پایگاه اجتماعی مقاومت

7بهمن ۱۳۵۷ – 28 ژانویه: وقایع‌نگار انقلاب ضدسلطنتی