بخشی از فعالیتهای خانم مریم رجوی در سال ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دیدار خانم مریم رجوی با شهردار رودی جولیانی

روز یکشنبه ۲۷  اسفند ۱۳۹۶(۱۸مارس ۲۰۱۸) رودی جولیانی مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت سایبری و شهردار سابق نیویورک با مریم رجوی، ملاقات کرد.
در این دیدار وضعیت بحرانی رژیم آخوندی به‌ویژه بعد از قیام سراسری مردم ایران و ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم آخوندی که وارد فاز پایانی خود شده، مورد گفتگو قرار گرفت.

مریم رجوی گفت مردم ایران در قیام سراسری خود به‌روشنی و با صدای بلند خواست و اراده‌شان برای تغییر رژیم را اعلام کردند و نشان دادند به چیزی کمتر از سرنگونی این رژیم رضایت نمی‌دهند. بنابراین، زمان آن رسیده که جهان به این خواست احترام بگذارد و آلترناتیو دموکراتیک این رژیم قرون‌وسطایی را به‌رسمیت بشناسد.
رودی جولیانی، با ستایش از قیام اخیر مردم ایران گفت: نقش مجاهدین خلق در سازمان‌دادن این اعتراضات که رهبر و رئیس‌جمهور رژیم مجبور به اعتراف به آن شدند، مبین توانایی‌ها و ظرفیت‌های  مقاومت ایران برای تغییر در ایران است. جولیانی گفت در ایران برخلاف سایر کشورهای منطقه یک آلترناتیو برای رژیم حاکم وجود دارد، به‌همین خاطر سرنگونی این رژیم باعث گسترش صلح و آرامش در منطقه می‌شود چیزی که رژیم ایران آن را قویاً به خطر انداخته است. او حمایت خود را از مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی برای تغییر رژیم و استقرار آزادی و دموکراسی، مورد تأکید مجدد قرار داد.

برگرفته از سایت مریم رجوی

موضوعات ذیربط:

مریم رجوی در آلبانی با نمایندگان پارلمان اروپا دیدار میکند- ۴ آذر۹۷

دیدار نمایندگان ارشد کنگره آمریکا با مریم رجوی