پیام مسعود رجوی -انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی-قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

پیام مسعود رجوی -انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی

قسمت دوم این پیام را همینجا مشاهده کنید

 

از دیگر پیامهای مسعود رجوی :

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-تعریف دجالیت-قسمت یازدهم

پیام شماره ۱۱- مسعود رجوی-دوران آماده باش سرنگونی