نیروی مقتدر در مقابل حکومت  – متحد شویم

اندازه متن
Aa Aa

نیروی مقتدر در مقابل حکومت  – متحد شویم

نگاهی به فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن

طی ماه های اخیر و شاهد یک تحول مهم در ایران و در مسیر قیام ایران رخ داده بودیم. یک نیروی تازه‌نفس مقتدر در مقابل آخوندها سربرآورده. این نیرو کانون‌های شورشی هستن. واحدهایی که از اعضا و هواداران مقاومت ایران تشکیل شده. اونها از بین همین نسل جوان و آزادیخواه ایران هستن و بلند شده ان که قیام رو که از دی ماه رو از سال ۹۶ شروع کرده و شده با فعالیتهای مختلف شون شعله های اون رو شعله ور مردم ایران تبدیل شده ان شده‌اند.

شعله‌ور نگهداشتن خواست مردم – متحد شویم

به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی در تهران، کرج، شهرضا و ارومیه توسط کانون‌های شورشی مجاهدین