مسعود رجوی-استراتژی قیام-آموزش برای نسل جوان درداخل کشور-قسمت دوازدهم

اندازه متن
Aa Aa

مسعود رجوی-استراتژی قیام-آموزش برای نسل جوان درداخل کشور-قسمت دوازدهم

در سال ۸۸ شاهد قیام بزرگی در ایران بودیم.

همزمان با قیام در شهرستانهای بزرگ ایران، سلسله آموزشهایی از طرف رهبر انقلاب آقای مسعود رجوی، خطاب به جوانان قیام‌آفرین داده شد.

این آموزشها که استراتژی و راهبرد قیام را توضیح میدهد، بصورت سلسله کلیپ‌هایی تنظیم شده است.

ویدئوی حاضر مربوط به قسمت دوازدهم از این سلسله آموزش میباشد.

قسمت دوازدهم از سلسله آموزشهای مسعود رجوی برای نسل جوان در داخل کشورمیباشد، شامل ۷ کلیپ است.

بعد از اتمام  کلیپ اول به ترییب زیر میتوانید آنها را مشاهده کنید :

کلیپ دوم از سلسله آموزشهای استراتژی قیام را همینجا میتوانید مشاهده کنید

همچنین کلیپ سوم از سلسله آموزشهای استراتژی قیام را همینجا میتوانید مشاهده کنید

بعد از کلیپ سوم، کلیپ چهارم از سلسله آموزشهای استراتژی قیام را همینجا میتوانید مشاهده کنید

درادامه کلیپ چهارم کلیپ پنجم از سلسله آموزشهای استراتژی قیام را همینجا میتوانید مشاهده کنید

کلیپ ششم از سلسله آموزشهای استراتژیم قیام را همینجا میتوانید مشاهده کنید

و آخرین کلیپ یعنی کلیپ هفتم  از سلسله آموزشهای استراتژیم قیام را همینجا میتوانید مشاهده کنید

 

مطالب مرتبط :

 درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-قسمت یازدهم

مخالفت دکتر محمد مصدق با نخست وزیر کودتای رضا شاه-گواهی تاریخی

کار کرد و مسئولیت پیشتاز – فصل سوم از کتاب مشروعیت و مرز سرخهای مقاومت

مسعود رجوی – رهبر مقاومت ایران