مسعود رجوی -استراتژی قیام-سلسله آموزش برای جوانان قیام آفرین– قسمت سیزدهم

اندازه متن
Aa Aa

درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت سیزدهم-اسفند ۹۸

این شماره از سلسله آموزش شامل سه کلیپ است که به ترتیب میتوانید آنها را مشاهده کنید.

کلیپ دوم را که مدت آن ۳۰ دقیقه است، میتوانید بعد از اتمام کلیپ حاضر همینجا مشاهده کنید.

همچنین کلیپ سوم به مدت بیست و هشت دقیقه و چهل و هشت ثانیه  را نیز در اینجا مشاهده کنید.

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

قسمت‌های بیشتر از سلسله آموزش -استراتژی قیام

مسعود رجوی-استراتژی قیام-آموزش برای نسل جوان درداخل کشور-قسمت دوازدهم

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-قسمت یازدهم