باز خوانی دهه ۶۰ با ترس رژیم ایران از مجاهدین-پرونده ۲۱۴

اندازه متن
Aa Aa

روز ۲۷ بهمن ۹۷ محمد جواد هاشمی نژاد سرکرده یکی از شعبه های وزارت اطلاعات به اسم هابیلیان و آخوند جعفر منتظری دادستان جنایتکار رژیم شروع کار نهاد جدیدی را به اسم دبیر خانه باز خوانی دهه ۶۰ اعلام کردند

باز خوانی دهه ۶۰ با ترس رژیم ایران از مجاهدینن – پرونده ۲۱۴- ۱۳ ۱۲ ۱۳۹۷

روز ۲۷ بهمن ۹۷ محمد جواد هاشمی نژاد سرکرده یکی از شعبه های وزارت اطلاعات به اسم هابیلیان و آخوند جعفر منتظری دادستان جنایتکار رژیم شروع کار نهاد جدیدی را به اسم دبیر خانه باز خوانی دهه ۶۰ اعلام کردند راستی چی شده و چرا ؟

رژیم بعد از ۴ دهه به فکر باز خوانی دهه ۶۰ افتاده و دنبال حل چه معضل و مشکلی است که با اقدام مشترک دژخیمان وزارت اطلاعات و جلادان قوه قضاییه به اصطلاح دبیر خانه باز خوانی دهه ۶۰ را راه اندازی کند.

پرونده ۲۱۴ – باز خوانی دهه ۶۰ با وحشت از مجاهدین