درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت پانزدهم

اندازه متن
Aa Aa

درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت پانزدهم

 کلیپ  بعدی را به ترتیب زیر می توانید مشاهده کنید

استراتژی قیام – قسمت پانزدهم ـ ۱۳ ۱۲ ۱۳۹۷

کلیپ دوم را اینجا می توانید مشاهده کنید

مسعود رجوی ـ استراتژی قیام و سرنگونی (۱۵) اشرف کانون استراتژیکی نبرد

درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت پانزدهم – کلیپ اول