مسعود رجوی -آموزش برای جوانان قیام آفرین استراتژی قیام – قسمت چهاردهم

اندازه متن
Aa Aa

 مسعود رجوی -آموزش برای جوانان قیام آفرین استراتژی قیام – قسمت چهاردهم

استراتژی قیام  – قسمت چهاردهم – کلیپ اول  ـ ۱۱ ۱۲ ۱۳۹۷

کلیپهای بعدی قسمت چهاردهم استراتژی قیام را بترتیب زیر می توانید مشاهده کنید :

کلیپ دوم

کلیپ سوم

درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت چهاردهم

مطالب مرتبط :

مسعود رجوی -استراتژی قیام-سلسله آموزش برای جوانان قیام آفرین– قسمت سیزدهم

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-قسمت یازدهم

مسعود رجوی – رهبر مقاومت ایران