پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن

پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن