حسین بهزاد استاد بزرگ نقاشی ایران-تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

حسین بهزاد استاد بزرگ نقاشی ایران-تیراژه

تیراژه زنگین کمان هنرآزادی

رنگین کمان هنر تنها درآسمان آزادی زیباست

هنر برای هنر بی معنی است ما هنررا ارج می گذاریم که حاوی ارزشها باشد

در ارتباط با سایر هنرمندان و هنر:

فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفران در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

«گوهرمراد» در گوهر فرهنگ و مراد قلم

یادی از استاد بهرام عالیوندی