کانونهای شورشی تصاویر خامنه‌ای را به آتش چهارشنبه سوری میدهند

اندازه متن
Aa Aa