تجمع اعتراضی رانندگان کمپرسی ساوه و کارگران شهرداری کرج و اهواز

اندازه متن
Aa Aa

تجمع اعتراضی رانندگان کمپرسی ساوه و کارگران شهرداری کرج و اهواز

جمعی از رانندگان کمپرسی شهرستان ساوه در اعتراض به نحوه نداشتن گازوئیل و لاستیک اعتصاب کرده و در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر با پارک کردن خودروهايشان تجمع کردند.

روز دوشنبه کارگران خدمات شهری منطقه ۶ کرج در اعتراض به دریافت نکردن حقوق و عیدی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

جمعی از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی و بیمه خود در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

اخبار مرتبط:‌

تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران و خریداران خودرو سیتروئن

تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران پدیده و حمله نیروهای موتوری رژیم و تجمع پیمانکاران