چهارشنبه سوری و هشدارهای مقامات حکومتی

اندازه متن
Aa Aa

چهارشنبه سوری و هشدارهای مقامات حکومتی

گفتگو با اسحاق علینژادچهارشنبه سوری و هشدارهای مقامات حکومتی

مطالب مرتبط:

زوزه‌های احتضار و وحشت از سرنگونی در سیرک سراسری جمعه

جشن چهارشنبه سوری نمایش ترس و وحشت رژیم ایران از فوران خشم مردم-گزارش