نمادهای رژیم ایران در آتش کانونهای شورشی میسوزند و خاکستر میشوند

اندازه متن
Aa Aa