خامنه‌ای برای اولین بار ترس خود از جنگ نظامی را به زبان آورد

اندازه متن
Aa Aa

خامنه‌ای برای اولین بار ترس خود از جنگ نظامی را به زبان آورد

جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی

اینها هم جنگ است گاهی خطرناک تر از جنگ نظامی هم هست

دشمن در حال جنگ با ما است

من می‌گویم ما باید بازدارندگی ایجاد کنیم

که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشان می زند

بفهمند که نه اینجوری نیست بازدارندگی معنایش این است

درباره مسائل مربوط به سال جاری، می بیند انسان که بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب نظران یا اظهار نظرکنندگان درباره سال ۹۸ اظهار نظر کردند که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این را قبول ندارم.  و هی تهدید به رخ این و آن می کشند دانسته یا ندانسته تحت تاثیر رجزخوانیهای دشمنان این ملتند. دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام می دهند، جنگ روانی هم دارند اظهارنظر هم دارند. رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانیها باید همانطور که هست دانسته بشود. اینها درباره سال ۹۷ هم از همین رجزخوانیها داشتند و سعی می کردند توی دل بعضیها را خالی کنند.  جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، اینها هم جنگ است. گاهی خطرناک تر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ما است. خوب بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارند.  من می‌گویم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم، حرف من این است.  گاهی شما دشمن را شکست ميدهید اما دشمن منتظر فرصتی می ماند یک ضربه دیگری بعدا وارد می‌کند. این فایده ای ندارد، ما باید به نقطه یی برسانیم خودمان را که بازدارنده باشد

این بازدارندگی است. این معنایش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشان می زند ملاحظه کنند، بفهمند که نه اینجوری نیست

خبرهای مرتبط :‌