خامنه‌ای در آغاز سال ۹۸، مشکل اصلی را اقتصاد دیده و ناامیدی از اروپا را برجسته کرد

اندازه متن
Aa Aa

خامنه‌ای در آغاز سال ۹۸، مشکل اصلی را اقتصاد دیده و ناامیدی از اروپا را برجسته کرد

خامنه‌ای در پیامی به مناسبت آغاز سال ۹۸، که نشاندهندة ترسي وي از فوران خشم مردم به جان آمده از بحران اقتصادي و تورم وگرانی بود، مشکل اساسی نظام هم‌چنان مشکل اقتصادی است، به خصوص در این ماههای اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها حتماٌ باید جبران بشود.

وعده «جبران » شیوه شناخته شده همه دیکتاتورهای فاسد در پرتگاه سرنگونی است. اما خامنه ای از فرط ترس و فلاکت تبهکاری ۴۰ساله را چندماهه قلمداد میکند و با سفاهت از مردمی که در قیامها فریاد مرگ بردیکتاتور و خامنه ای حیا کن سرداده اند، می خواهد حرفش را برای جبران مشکلات باور کنند.

وی در مورد سال ۹۷ گفت: «دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند» و «تحریمهای شدید و به قول خودشان بی‌سابقه‌ آمریکا و اروپا» داشتند، اما نظام «واکنش محکم» نشان داد.

خامنه‌ای در تنگنای تحریمها و سرحوردگی از برجام اروپایی، برای سال ۹۸ شعار پوشالی را سال «رونق تولید» توصیف کرد. اما حرف اصلی خود را درباره سال ۹۸ و خطرهای هولناک تر آن برای نظامش را در آستانه سال ۹۸برزبان آورده و گفته بود:

 

اینی که اینها گفتند در سال ۹۷ما چنین می‌کنیم چنان می‌کنیم نقشه‌هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقشه‌شون لو رفت، این ممکن است فریب باشد. ممکنه جنجال رو برای سال ۹۷ بکنند نقشه رو برای سال ۹۸ بکشند. من باب مثال. همه باید حواسشون جمع باشه.

ولي فقيه ارتجاع  در سخنراني خود نا اميدي حکومت آخوندي  از برجام اروپايي و سازوکار تجارت با رژیم تحت عنوان اینستکس اعلام کرد و گفت: اروپاییها در آخرین مسأله بین‌المللی که داشتیم از پشت به ما خنجر زدند و خیانت کردند

خامنه‌ای کانال مالی اروپا را یک شوخی تلخ توصیف کرد و با سرخوردگی گفت: این هیچ معنایی ندارد. به قسمتی از سخنان خلیفه ارتجاع در مشهد در روز اول فرودین توجه فرمایید:

به کلی باید از کمک و همراهی غربی‌ها چشم بپوشیم انتظار توطئه میشه داشت و لی  نمی توانیم به آنها هیچ امیدیداشته باشیم

در قضیه برجام وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادند در مقابل آمریکا علاوه بر اینکه در مقابل آمریکا نایستادند

خودشان عملا از برجام خارج شدنداین کانال مالی هم که اخیر گفته میشه درست کردند

 این به شوخی شبیه تر است البته شوخی تلخی است این ین هیچ معنی ندارد

در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپایی ها از پشت خنجر زدنداروپایی ها به ما خیانت کردند

از اینها هیچ توقع نمی شود داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت

به کلی باید از کمک و همراهی غربی‌ها چشم بپوشیم، منتظر آنها نباید باشیم. برای خاطر اینکه غربی‌ها نشان دادند که نمی توان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت،  نمی توانید به آنها هیچ امیدی داشته باشیم. در همین قضیه اخیر، در قضیه برجام، وظیفه اروپایی ها چی بود؟ خوب یک قرارداده ۷ جانبه یی، ۶ تا و ایران این طرف ۷ تا، بسته شده بود. یک طرف که آمريكاست خارج شد، وظیفه طرفهای دیگر چه بود، وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادند در مقابل آمریکا می گفتند ما به تعهد خودمان پایبندیم. تعهد آنها این بود که تحریم ها بطور کلی برداشته بشود، باید می ایستادند محکم، با بهانه های مختلف نایستادند. علاوه بر اینکه در مقابل آمریکا نایستادند، خودشان هم در عین اینکه هی به ما تاکید کردند و می کنند که مبادا از برجام خارج بشید، خودشان عملا از برجام خارج شدند، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران بوجود آوردند، این رفتار اروپایی ها است. از اینها می شود توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردند، این به شوخی شبیه تر است، البته شوخی تلخی است. این هیچ معنی ندارد هیچ اصلا، آن چیزی که وظیفه آنها است با آنی که آنها دارند مطرح می کنند زمین تا آسمان فرق داره. در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپاییها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خیانت کردند، از اینها توقع نمی شود داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت.

خامنه ای علاوه بر ابراز وحشت از جنگ اقتصادی و جنگ امنیتی و سیاسی و اطلاعاتی ، برای نخستن بار به خطر جنگ نظامی هم  اذعان کرد و با ترس و نگرانی گفت حرف من این است که ما باید بازدارندگی ایجاد کنیم:

 

بازتاب رویترز به حرفهای خامنه‌ای در سال جدید

خبرهای مرتبط:‌