ایران در یک سالی که گذشت

اندازه متن
Aa Aa

 ایران در یک سالی که گذشت بحرانهای درون رژیم ایران  در یک سالی که گذشت قیام مردم و مقاومت ایران در سال ۹۷ انزوای بین المللی رژیم در سال ۹۷ قیام مردم و مقاومت ایران در سال ۹۷

ایران در سالی  که گذشت – بحرانهای  درونی – ۰۵ ۰۱ ۱۳۹۸

ایران در سال ۹۷

فعالیتهای مقاومت ایران در سال ۹۷

قیام مردم و مقاومت ایران در سال ۹۷

اوجگیری بحران درونی رژیم در سال ۹۷

چهره اقتصادی اچتماعی ایران در سال ۹۷

انزوای بین المللی رژیم در سال ۹۷

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بحرانهای درون رژیم در یک سالی که گذشت

دیکتاتوری آخوندی که در همه ضمینه ها به بن بست رسیده و بحرانهای مختلف انرا از همه طرف احاطه کردند

زیر ضربات این بحرانها در درون خودش هم با یک بحران شدید و از هم گسیختگی آشکاری مواجه شده

مهمترین بحرانه و معضلات رژیم بطور فهرست وار عبارتند از :

تضاد آشکار میان دو باند حاکم بر سر چگونگی مقابله با تحریمها و فشار های بین االمللی و مشخصا چگونگی رابطه با آمریکا و اروپا

جنگ و دعوای پایان نا پذیر بر سر برجام و مشتقات آن ، مانند پیوستن به کنوانسیون FATF و بر سر تصویب لوایح ۴ گانه آن .

مطالب مرتبط :

مایک پمپئو، هر جا اقدام شرورانه ایران را پیدا کنیم آن را متوقف میکنیم

برایان هوک: در خصوص رفتار رژیم ایران با اتحادیه اروپا دیدگاه مشترکی داریم

بحرانهای درون رژیم ایران  در یک سالی که گذشت