دهمین اجلاس سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به اتمام رسید

اندازه متن
Aa Aa

دهمین اجلاس سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به اتمام رسید

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران روز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ( ۲۶ مارس ۲۰۱۹) اعلام کرد:

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از روز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ تا آخرین ساعات روز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ( ۲۴ تا ۲۷ مارس ۲۰۱۹)،

دهمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسوولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت

یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش پیشتاز فدایی و به یاد همه شهدا و جانباختگان راه آزادی مردم ایران آغاز کرد.

سپس دستور اجلاس که از طرف دبیرخانه سازمان پیشنهاد شده بود، به شرح زیر تصویب شد

۱- بحث و بررسی گزارش سیاسی سخنگوی سازمان در مورد تحولات سیاسی

۲- دریافت گزارش بخشهای مختلف تشکیلات و بررسی نقاط قوت و ضعف هر بخش

۳-  انتخاب کمیته مرکزی سازمان

این اطلاعیه سپس به ارائه و تصویب گزارش سیاسی سخنگوی سازمان به دنبال گفتگو و  تبادل آرا در نخستین بخش اجلاس پرداخته و

می افزاید: خطوط کلی این سند که به طور عمده به شرایط انقلابی و اوضاع جامعه پس از قیام دی ماه ۱۳۹۶ اختصاص داشت

در دو سال گذشته در ۲۴ سمینار ماهانه سازمان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود.

در دومین بخش اجلاس شورای عالی،گزارش فعالیت نهادها و ارگانهای سازمان در فاصله دو نشست

توسط مسوولان مربوطه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

تعیین معیارهای و اصول ارزشی مناسبات رفیقانه برای استحکام مناسبات داخلی که پیشتر در چهار سمینار طولانی

مورد بررسی قرار گرفته بود، برای تعیین تکلیف نهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

آخرین بند دستور کار اجلاس، انتخاب کمیته مرکزی سازمان بود. شورای عالی، اعضای کمیته مرکزی را

با رای گیری مخفی و با معیار نصف به اضافه یک برگزید.

اطلاعیه دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در بخش پایانی خود به نخستین جلسه کمیته مرکزی

منتخب شورای عالی اشاره کرده و می نویسد :

کمیته مرکزی با انتخاب اعضای هیات دبیران “نبرد خلق”، مسوول دبیرخانه و مسوولان ارگانهای تشکیلاتی و اجرایی و

انتخاب رفیق مهدی سامع به عنوان سخنگوی سازمان،

تعیین راهکارهای عملی برای اجرای مصوبات شورای عالی را در دستور کار جلسه آینده خود گذاشت.

 

مطالب مرتبط با چریکهای فدایی خلق ایران :

حماسه سیاهکل گفتگو با مهدی سامع- سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

یادداشت سیاسی مهدی سامع -وحدت علیه اپوزیسیون آزادیخواه و برانداز

چهل سال پیش در چنین روزی حماسه چریکهای فدایی خلق ایران در سیاهکل 

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

بیانیه سازمان چریکهای فدای خلق پیرامون قیام کارگران و گرسنگان