نوروز ۹۸ و گردهمایی نوروزی در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا-قسمت پایانی

اندازه متن
Aa Aa

نوروز ۹۸ و گردهمایی نوروزی در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا-قسمت پایانی

در ادامه گردهمايي نوروزي دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در واشينگتن، كنث بلكول، سفير پیشین آمريكا در ملل متحد، به سخنراني پرداخت.

سخنان :‌كنت بلكول-سفير پيشين امريكا در سازمان ملل متحد

طوفان و انرژي و اشتياق جديدي براي آزادي در ايران وجود دارد و من بسيار خوشحالم که

بخشي از تلاش براي آزادي باشم، در کنار همکارانم و دوستانم در سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران.

آنچه ما از ۳۰۰۰سال دانش و فضيلت مردم ايران آموخته ايم اين است که انسانها تنها تماشاچي نيستند و

نميتوان با قبول وضع موجود پيروز شد وقتي شواهد ستم و سرکوب آزادي ها وجود دارد.

بنابراين ما در حاليکه سال جديد را در بهار آغاز ميکنيم، در اينجا هستيم تا

براي حمايت از شما و تقویت کسانيکه آزادي و دمکراسي در ايران ميخواهند باز هم تجديد عهد کنيم.

سه هزار سال تاريخ شاهداني را ارائه داده که مشغول مشاهده کار و تلاشي هستند که

بر عهده ما گذاشته شده است. همانطور که فرماندار ريج و آقاي سفير گفتند ما به اينجا آمده ايم

تا به شما بگوييم که ما تنها تماشاچي نيستيم بلکه اين راه را در کنار شما طي ميکنيم.

سفير كنت بلكول در پايان سخنانش يكبار ديگر بر همراهي و حمايتش از مقاومت ايران براي آزادي تاكيد كرد.

سفير لينكلن بلومفيلد: مديركل پيشين وزارت خارجه در امور سياسي – نظامي سخنران ديگر اين گردهمايي بود وي در سخنان كوتاهي نگراني عوامل و لابيهاي رژيم از تغيير شرايط در ايران را برشمرد و بر حمايت از جنبش مقاومت براي آزادي مردم ايران تاكيد كرد.

 

سخنان سفير لينكلن بلومفيلد: مديركل پيشين وزارت خارجه در امور سياسي ـ نظامي

از شما بسيار متشکرم. نوروز را به همه تبريک ميگويم. سخنانم کوتاه خواهد بود. بله شما ميتوانيد بهار را احساس کنيد.

اما چيز ديگري را هم ميتوانيد حس کنيد. ميتوانيد حدس بزنيد؟ افرادي که در واشنگتن نگران هستند.

آنها نگران هستند نه شما. براي مثال، اينها کساني هستند که ساليان است در رابطه با ايران به ما «درس ميدهند»،

تمام باصطلاح متخصصين آمريکايي، تمام خبرنگاران آمريکايي. آنها به تهران ميروند،

با رژيم صحبت ميکنند، مصاحبه هاي بزرگ ميگيرند، باز ميگردند،

و ناگهان متخصص امور ايران ميشوند. و آنها بسيار نگران هستند زيرا صحنه دارد تغيير پيدا ميکند.

و در سال جديد آنها به آينده نگاه ميکنند و از خود ميپرسند که ميتوانم باز هم به ايران بروم؟

آيا ظريف هنوز آنجا خواهد بود؟ اسم خودم را در چاپ و زير سطر خواهم ديد؟

آيا هنوز متخصص بزرگي خواهم بود که بتواند در رابطه با مردم ايران و اهداف سياسي آنها شهادت بدهم؟

و وقتي من به اين درجه از نگراني نگاه ميکنم به جامعه ايرانيان مقيم آمريکا فکر ميکنم.

امشب ميخواهم بطور ساده به ايرانيان مقيم آمريکا که امشب در اينجا هستند درود بفرستم

اما چطور است که با اينحال افراد ديگري با نيويورک تايمز صحبت ميکنند و

ميگويند ما ميتوانيم از جانب جامعه ايراني مقيم آمريکا صحبت کنيم

درحاليکه اين شخص فقط گرين کارت دارد و وقتي يک گروه درست ميکرد اين را به هيچکس نگفت. چقدر جالب.

بنابراين، افرادي هستند که دارند خيلي نگران ميشوند

زيرا شوراي ملي مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران و جامعه ايراني مقيم آمريکا شجاع هستند.

و حقيقت براي آنها اهميت دارد. آنها بدنبال عدالت هستند، عدالت که در قلب تمدن انسان است.

در قلب همه اديان. در قلب عدالت دنيا. در قلب حاکميت قانون. آنها خواهان عدالت هستند و

شجاعت آن را دارند که براي دسترسي به عدالت تلاش کنند. و افرادي که در واشنگتن نگران شده اند و

در رابطه با ايران به بقيه «درس ميدادند» شجاعت آنرا ندارند که با فاکت ها و حقايق مواجه شوند.

و حالا نگران شده اند زيرا حقايق روشن ميشوند. آنها نگران ميشوند

وقتي شخصيت هاي برجسته اي مثل فرماندار ريج و سفير بلکول و سايرين را ميبينند

که در رابطه با ايران سخنراني ميگنند. آنها ادعا ميکنند «اين شخصيت ها اصلا مجاهدين را درک نميکنند،

در عوض بگذاريد من در رابطه با مجاهدين به شما بگويم!».

اما فرماندار ريج و شخصيت هاي ديگر خانم مریم رجوي و سازمان مجاهدين خلق ايران را

خيلي خيلي بيشتر از هر کسي ميشناسند که با نيويورک تايمز حرف ميزند.

ديگران نميبينند که آنها وقت زيادي را در همکاري با يکديگر صرف ميکنند و

در رابطه با آينده ايران حرف ميزنند و ساعتها و ساعتها از وقت خود را به اين امر اختصاص ميدهند

و خود را صرف آينده ايران ميکنند، در کنار جامعه ايراني مقيم آمريکا، شوراي ملي مقاومت ايران و

در پاريس و آلباني و واشنگتن و ساير نقاط که همين کارها را انجام ميدهند.

بنابراين من در اينجا هستم تا نوروز را تبريک بگويم

زيرا ما حامي شجاعت و جستجو براي حقيقت و بالاخره عدالت براي مردم ايران هستيم. از شما متشکرم.

 

سخنان سفير جوزف ديتراني، فرستاده ويژه دولت آمريكا در رابطه با كره شمالي

اجازه بدهيد بگويم كه افتخار بزرگي است براي اين كه امشب با همه شما هستم.

من مي خواهم چيزي بگويم كه بيانگر جمعيتي است كه امروز اينجا حضور دارند.

آنچه شما نمايندگي مي كنيد آزادي است، آنچه شما نمايندگي مي كنيد تغيير براي مردم ايران است.

و اميد اين است كه شما اين را خواهيد ديد. سالها پيش، من مدتي را در ايران بسر بردم.

چه تاريخي و چه فرهنگي و چه كشور بزرگي است، ايران.

اين كه حال مي بينيم كه استبداد مذهبي چه بلايي به روز آن آورده است، تهوع آور است و

عليه مردم ايران، عليه تاريخ و فرهنگ شماست. لذا، به كاري كه مي كنيد ادامه دهيد

زيرا شما موفق خواهيد شد. شما نماينده خوبي ها هستيد، شما تغييري را كه لازم است نمايندگي مي كنيد.

و آنچه كه شما انجام دهيد، مهم است. زيرا من در زمينه منع گسترش تسليحات كشتار جمعي كار كرده ام و

مي دانم كه شما به ايالات متحده در مورد اين كه رژيم ايران در رابطه با برنامه هاي اتمي و موشكي اش چكار مي كرد

، آموزش داده ايد. لذا ما به شما يك تشكر بزرگ بدهكار هستيم. به كار خوبتان ادامه دهيد. با تشكر.

 

سخنران ديگر گردهمايي نوروزي دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در واشينگتن سفير آدام ارلي، سخنگوي پيشين وزارت خارجه امريكا بود.

وي به بررسي تحول اوضاع در ايران طي يكسال گذشته پرداخت و  گفت: وضعيت نسبت به سال گذشته

برخلاف تصور باصطلاح متخصصين امور ايران، قيام فروننشست.

رژيم نتوانسته صداي مردم ايران را سرکوب کند. تظاهرات ادامه داشته است. و گسترده تر شده است

. و تاثيرگذاري آنها هم بيشتر شده است. اقتصاد همچنان در حال سقوط است.

و آنچه در طول دوازده ماه گذشته روشن تر شده است اين است که مردم ايران خواهان تغيير هستند.

سفير آدام ارلي با يادآوري توطئه هاي تروريستي رژيم عليه مقاومت ايران در آلباني و پاريس و

واشينگتن اين اقدامات را ناشي از ضعف رژيم دانست و نتيجه گرفت:

سخنان  سفير آدام ارلي-سخنگوي پيشين وزارت خارجه امريكا

دو نکته به نظر من حائز اهميت است. نکته اول اينکه رژيم از شما هراس دارد.

و اين چيز خوبي است و بخاطر آن به شما تبريک ميگويم. و نکته دوم اين است که

شما تاثيرگذار هستيد. شما بعنوان جامعه ايرانيان مقيم آمريکا.

آنها گوش فراميدهند و ميشنوند و به همين خاطر اين نوع جلسه ها و حرف زدن و فعال بودن بسيار مهم است. ه

مانطور که ميدانيد، اينكه آنها بدنبال شما هستند و ميخواهند به شما حمله کنند نشاني از موفقيت شما است.

و يکي از دلايلي که فکر کنم از جانب شوراي ملي مقاومت ايران و مجاهدین خلق صدمه ميبينند

اين است که نقاط تضاد و اختلاف خيلي روشن است. از يک طرف، يک مشت آخوند متعلق به دوران گذشته که هيچگاه انتخاب نشده اند و

پول مردم را مي دزدند و تنها با کشتار بر سر قدرت مانده اند.

و از طرف ديگر يک جنبش ملي که مدافع برابري زن و مرد، آزادي بيان و جدايي دين از دولت است.

ببينيد، حقيقت ساده اين است که رژيم ايران در نگاه مردم ايران نامشروع است و

خودشان هم به اين امر آگاهند. و آنها ميدانند که

جنبش هاي محبوب مانند شوراي ملي مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران داراي مشروعيت هستند،

و به همين خاطر هم آنها تعهد کرده اند که با شما مقابله کنند، صداي شما را خاموش کنند و کشتار کنند.

آنها ميدانند که شما صحنه را ترک نخواهيد کرد. آنها ميدانند که شما پشتيبان داريد.

و آنها ميدانند که زمان شکست شان نزديک است چون هرگز موفق نخواهند شد. از شما بسيار متشکر هستم.

 

سخنان پروفسور ساشا شيهان مدير كالج روابط بين المللي دانشگاه بالتيمور

ما امروز نه تنها طلوع سال نو تقويم ايراني بلکه همچنين امکان ظهور دوران جديد را جشن ميگيريم.

من هرگز تا اين حد اميدوار نبوده ام که موج تغيير ميکند و

ديکتاتوري ۴۰ ساله حاكم بر ايران با يک دولت صلحجو، فراگير و بردبار جايگزين شود

که حقوق بشر و برابري زن و مرد را محترم شمارد و روابط مثبتي با همسايگان خود داشته باشد

پروفسور ساشا شيهان تاكيد كرد برخلاف بسياري كشورهاي ديكتاتوري،

در ايران يك آلترناتيو براي جايگزين رژيم آخوندها وجود دارد. يك اپوزيسيون سازمانيافته

و خستگي ناپذير كه تواناني زيادي براي سرنگون كردن رژيم فعلي را از درون جامعه ايران دارد.

 

سخنان  پروفسور ايوان ساشا شيهان- مدير كالج روابط بين المللي دانشگاه بالتيمور

اين جنبش که ابتدا بر روي نارضايتي اقتصادي متمرکز بود اکنون زواياي وسيع تر سياسي بخود گرفته

و قيام کنندگان شعار ميدهند: «مرگ بر ديکتاتور» و خواهان دولتي هستند که به صداهاي مخالفان احترام بگذارد.

اين واقعيت که ولي فقيه رژيم اين تظاهرات عمومي را به سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت داده است

يکي از نشانه هاي تغيير دوران است. در اين سال جديد، ما بايد به آخوندهاي حاکم در ايران يک صدا بگوييم

که تعهد هميشگي آنها به صدور بنيادگرايي و تروريسم و تلاش هاي آنها براي بي ثبات کردن خاورميانه ديگر قابل تحمل نيستند.

ما بايد متعهد شويم که به اهداف دموکراتيک مردم ايران عنايت کنيم.

محققان و متخصصين همواره درک کرده اند که رژيم تهران بيش از هر خطر خارجي از مخالفت داخلي وحشت دارد.

و بنابراين، همبستگي با اپوزيسيون ايران بهترين شيوه براي مقابله با تجاوزات رژيم است.

 

پروفسور استيون اشنيبام وكيل ساكنان اشرف در سخنان خود در گردهمايي نوروزي دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در امريكا گفت:

مبارزه اي که شما و ما در آن شرکت داريم فقط يک مبارزه مختص ايران نيست.

اين يک مبارزه انساني است.

مبارزه اي براي احقاق حقوق بشر در سراسر دنيا، که مثال ايران يک نمونه کلاسيک از آن است.

مبارزه اي است براي آزادي، براي برابري زن و مرد و برابري فرصت ها، براي آزادي بيان

و پايان بخشيدن به استفاده حکومت از زور و شکنجه و اذيت و آزار زندانيان

تمام چيزهايي که بعنوان مبارزات جهانشمول قلمداد ميشوند ما درگير يک مبارزه بزرگ تر هستيم و

اهداف ما بيشتر از صرفا رژيم تهران است.

وي در پايان تاكيد كرد:

ميخواهم سپاسگزاري زياد خودم را ابراز کنم

بخاطر همه چيزهايي که در جريان دفاع از سازمان مجاهدين خلق ايران و

اعضاي آن بمدت اين ۱۶ سال آموخته و بدست آورده ام.

بروس مک کولم مدير پیشین مؤسسه حقوق بشري فريدم هاوس سخنران ديگر اين گردهمايي بود.

وي دربسیج دروغ پراكني و شيطان سازي رژيم و ايادي و مزدورانش عليه مجاهدين ومقاومت ايران را محکوم کرد و

علت آن را بالا گرفتن اعتراضات مردم به جان آمده و هراس رژیم از مجاهدین دانست.

وی بر حمايت خود از مجاهدين و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی و آزادی ایران تاكيد كرد.

خبرهای مرتبط :

نوروز ۹۸ و گردهمایی نوروزی در دفتر شواری ملی مقاومت در آمریکا-قسمت دوم

نوروز ۹۸ و گردهمایی نوروزی در دفتر شواری ملی مقاومت در آمریکا

گردهمایی نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ در آلمان دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران

مقاومت در سال۹۷-گردهمایی نوروزی در دروازه براندنبورگ برلین

گردهمایی نوروزی در دروازه برآندربورگ به دعوت دفتر شورای ملی مقاومت در آلمان