موضع گیری مریم رجوی اعلام سیل بعنوان فاجعه ملی

اندازه متن
Aa Aa

موضع گیری مریم رجوی اعلام سیل بعنوان فاجعه ملی

خانم مریم رجوی دوشنبه شب ضمن اعلام فاجعه ملی و فراخوان به کمک رسانی و همیاری ملی، خاطر نشان کرده بودکه حکومت آخوندی راه همیاری و کمکهای بین المللی رابسته است.

فراخوان خانم رجوي به تشكيل شوراهاي مردمي براي مقابله با سيل و عوارض مصيبت بار آن.