موضع گیری مریم رجوی اعلام سیل بعنوان فاجعه ملی

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

موضع گیری مریم رجوی اعلام سیل بعنوان فاجعه ملی

خانم مریم رجوی دوشنبه شب ضمن اعلام فاجعه ملی و فراخوان به کمک رسانی و همیاری ملی، خاطر نشان کرده بودکه حکومت آخوندی راه همیاری و کمکهای بین المللی رابسته است.

فراخوان خانم رجوي به تشكيل شوراهاي مردمي براي مقابله با سيل و عوارض مصيبت بار آن.

 

اشتراک گذاری: