انهدام مجاهدین وتصرف اشرف درلشگر کشی زرهی،دست خالی در19 فروردین 1930درهم شکسته شد

اندازه متن
Aa Aa

۱۹ فروردين سالگرد  كارزار كبير فروغ اشرف

درهم شكستن حمله زرهي با دست خالي جهت متوقف كردن لشكركشي  لئيمانه مالكي و خامنه اي براي تصرف اشرف و انهدام مجاهدين  در 19 فروردين1390