بیانیه همدردی کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران با هموطنان سیل زده در ایران

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه همدردی کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران با هموطنان سیل زده در ایران

بيانيه كميته بريتانيايي براي آزادي ايران

۲ آوريل ۲۰۱۹

نمايندگان پارلمان انگلستان

حمايت خود را از مقاومت ايران ابراز

و با بازماندگان قربانيان سيل در ايران همبستگي مي كنند

نمايندگان مجلسين عوام و اعيان همدردي خود را با خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، و خانواده هاي داغدار در شيراز و شهرهاي ديگر، متأثر از سيل ويران كننده در سراسر ايران ابراز كردند.

نمايندگان مجلسين عوام و اعيان به جوامع ايرانيان مقيم انگلستان پيوستند تا دولت انگلستان را فراخوانند واكنش سركوبگرانه رژيم به اعتراضات عليه فقدان كمك را محكوم كند. آنها مصرانه از دولت انگلستان خواستند همراه با اتحاديه اروپا بر مقامات رژيم ايران فشار بيآورند تا سركوب مردم در مناطق تحت تأثير سيل را متوقف سازد.

اعضاي پارلمان تأكيد كردند كه رژيم ايران در داخل در ضعيف ترين وضعيت خود بوده و در جهان منزوي تر شده است.

اين رژيم، از فرط استيصال تلاش مي كند با پيگيري حذف فيزيكي جنبش مقاومت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران، از طريق توطئه هاي تروريستي در خارج و لكه دار كردن چهره ائتلاف اپوزيسيون دموكراتيك از طريق بسيج بزرگ دروغ پراكني درداخل و خارج ايران، به سلطه اش ادامه دهد.

سخنرانان ابراز اميدواري كردند كه امسال سال پيروزي نهايي مردم ايران بر رژيم سركوبگر باشد. آنها دولت انگلستان را فراخواندند يك سياست قاطع را بر اساس حمايت از خواسته هاي دمكراتيك مردم ايران براي تغيير واقعي اتخاذ كند و جنبش مقاومت ايران، شوراي ملي مقاومت ايران، به مرهبري خانم مريم رجوي، و برنامه 10 ماده اي ايشان براي آينده ايران را بعنوان يك آلترناتيو معتبر در مقابل ديكتاتوري مذهبي كنوني، برسميت بشناسد.

سر ديويد ايمس ، رئيس مشترك كميته بريتانيايي براي آزادي ايران گفت:

امروز، ايران در يك موقعيت بحراني حساس در تاريخش قرار دارد و همانطور كه رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران خانم مريم رجوي گفت يك تغيير دمكراتيك در ايران از طريق مردم و مقاومت ايران بسيار در دسترس است. تشكيل واحدهاي مقاومت در سراسر ايران براي كمك و سازماندهي اعتراضات عمومي، اثبات كننده حمايت فزاينده از جنبش خانم مريم رجوي است. ما بار ديگر دولت انگلستان را فرامي خوانيم از خواسته هاي دمكراتيك مردم ايران حمايت كند و شوراي ملي مقاومت ايران را برسميت شناسد. بريتانيا بايد به كارزار آمريكا براي اعمال حداكثر فشار بر رژيم ايران بپيوندد. اكنون زمان آن آست كه انگلستان  در كنار ميليونها ايراني بايستد و نه در كنار آخوندها. آينده ايران به آنهايي تعلق دارد كه عليه ديكتاتوري شاه و ديكتاتوري مذهبي ايستادند و مبارزه كردند.

دكتر ماتيو آفورد در اظهاراتش از تصميم اخير وزارت كشور انگلستان براي نامگذاري حزب الله در تماميتش بعنوان يك سازمان تروريستي  به منزله يك گام مثبت در جهت درست استقبال كرد.

دكترماتیو آفورد گفت، ”دولت انگلستان بايد گام مشابهي در مورد سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران بردارد، و آنها را در تماميت شان بعنوان سازمان هاي تروريستي نامگذاري كند. بخشي از وزارت اطلاعات رژيم اخيرا بدليل طراحي توطئه بمبگذاري خنثي شده در گردهم آيي بزرگ شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس در سال گذشته توسط اتحاديه اروپا با حمايت بريتانيا در ليست سياه گذاشته شد.“

ديويد جونز ، وزير پیشین امور ولز در دولت انگلستان ترس و وحشت فزاينده رژيم از اپوزيسيون اصلي ايران، مجاهدين خلق ايران، را مورد توجه قرارداد و گفت، ”بدنبال شكست آن در حذف اعضاي مجاهدين خلق ايران با چندين حمله موشكي مرگبار عليه قرارگاههاي آنها در عراق، رژيم دو توطئه تروريستي را عليه آنها در آلباني طراحي كرد. خوشبختانه، مقامات آلباني اين توطئه ها را خنثي كردند و نتيجتا دو ديپلمات ايراني، از جمله سفير رژيم، را از آن كشور اخراج كردند.“

استيو مك كيب ، گفت ”حقوق بشر همچنان در ايران بدتر مي شود. سركوب وحشيانه رژيم عليه يك سال مداوم اعتراضات سراسري ضد رژيم و اعتصابات كارگران نشان مي دهد كه  سران رژيم نه حاضرند و نه مي خواهند به خواسته هاي به حق و مشروع مردم ايران رسيدگي كنند. انگلستان بايد اكنون با حمايت جامعه بين المللي و اروپا، جهان را در جهت تضمين يك پروسه پاسخ گويي براي حسابرسي از رژيم بخاطر نقض هاي جدي حقوق بشرش، از جمله قتل عام هزاران زنداني سياسي در ۱۹۸۸، هدايت كند.“