همیاری مردمی برای کمک به سیلزدگان محروم

اندازه متن
Aa Aa

گزیده ای از اقدامات جوانان جهت یاری رساندن به سیلزدگان در شهرهای میهن

گزیده ای از اقدامات جوانان در کمک به سیلزدگان شهرهای مختلف میهنهمیاری مردمی برای کمک به سیلزدگان محروم

مطالب مرتبط

سیل و همبستگی مردمی نقطه مقابل قساوت سران نظام

سیل و همبستگی ملی