بیانیه همدردی کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان با مردم سیل زده ایران

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه همدردی کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان با مردم سیل زده ایران

همدردی کمیته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان

با مردم سیلزده ایران

‌رژیم آخوندها با هزينه كردن سرمايه هاي ایران در پروژه هاي اتمي و موشكي و در سوريه ، عراق و يمن

اين كشور را در مقابل حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته است.

 سپاه پاسداران با نابودي محيط زيست و تخریب جنگلها و با ساخت و ساز روي مسيلها ويرانگري سيل را چندين برابر بيشتر كرده است

سيل ويرانگر در ايران همه ما را اندوهگين نمود. ما صميمانه ترين همدرديهايمان را به خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت و از طريق ايشان به عموم مردم ايران تقديم ميكنيم.

آنچه باعث تاسف مضاعف است اينكه حكومت ايران با هزينه كردن سرمايه هاي اين كشور در پروژه هاي اتمي و موشكي و در سوريه و عراق و يمن، ایران را در مقابل حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته است. سپاه پاسداران با نابودي محيط زيست و خراب كردن جنگلها و ساخت و ساز روي مسيلها، ويرانگري سيل را چندين برابر بيشتر كرده است.

اختلاسهاي چند ميلياردي توسط مسئولين اين رژيم بنيه اقتصادي ايران را نابود كرده است.

برغم گذشت دو هفته از شروع اين سيل مردم سيلزده، در وضعيت وخيمي بسر مي برند و صرفا به كمكهاي مردمي اتكا دارند. حكومت ايران اوليه ترين امكانات و كمترين سرپناهي براي آنها فراهم نكرده و حتي در مقابل رسيدن كمكهاي مردمي هم كار شكني ميكند.

ما بار ديگر همبستگي خودمان را با مردم ايران و مقاومت سازمان يافته آنها اعلام ميكنيم.

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد

 شماری از امضا کنندگان بیانیه این کمیته عبارتنداز:

استفانيا پتزوپانه نماينده پارلمان، رئيس كميته

آنتونيو تاسو  نماينده پارلمان، رئيس مشترک كميته

آنتونيو استانگو رئيس فدراسيون حقوق بشر ايتاليا ، دبير كميته

سناتور روبرتو  رامپي

سناتور مينو تاريكو

نماينده پارلمان جوزپينا اوكيو نرو

بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها وشهروندان برای ایران آزاد ـ آوریل ۲۰۱۹