بیانیه همدردی کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه با سیل زدگان در ایران

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه همدردی کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه با سیل زدگان در ایران

 همدردی با سیل زدگان در ایران

 بیانیه کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک درمجلس ملی فرانسه

سيل ويرانگر در ايران، همه ما را غمگين  کرده است. صميمانه ترين همدرديهايمان را به خانم مريم رجوي رئیس جمهور برگزيده مقاومت و از طريق ايشان به عموم مردم ايران تقديم ميكنيم.

باعث تاسف مضاعف است که حكومت ايران با هزينه كردن سرمايه هاي ایران در پروژه هاي اتمي و موشكي و سیاستهای توسعه‌طلبانه در خاورمیانه، مردم را در مقابل حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته است.

خرابیهای ناشی از سیل بدلیل جنگل زدایی غیر قابل جبران و ساخت و سازی روی مسیلها بدون درنظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی، وضعیت را بحرانی تر کرده و اختلاسهاي چند ميلياردي توسط سردمداران رژيم، بنيه اقتصادي ايران را نابود كرده است.

درحالیکه مردم سيلزده ایران، در وضعيت وخيمي بسر مي برند و صرفا به كمكهاي مردمي اتكا دارند، حكومت ايران ابتدایی‌ترين امكانات و كمترين سرپناهي براي آنها فراهم نكرده و حتي در مقابل رسيدن كمكهاي مردمي هم كار شكني ميكند.

از طرف کمیته پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک در فرانسه

میشل دووکولور

 كميته پارلماني براي يك ايران دموكراتيك در فرانسه ـ ۱۰آوريل۲۰۱۹

همچنین

همدردی کمیته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان  با مردم سیلزده ایران

رژیم آخوندها با هزينه كردن سرمايه هاي ایران  در پروژه هاي اتمي و موشكي و در سوريه ، عراق و يمن

اين كشور را در مقابل حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته است.

 سپاه پاسداران با نابودي محيط زيست و تخریب جنگلها و با ساخت و ساز روي مسيلها  ويرانگري سيل را چندين برابر بيشتر كرده است

سيل ويرانگر در ايران همه ما را اندوهگين نمود. ما صميمانه ترين همدرديهايمان را به خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت و از طريق ايشان به عموم مردم ايران تقديم ميكنيم.

آنچه باعث تاسف مضاعف است اينكه حكومت ايران با هزينه كردن سرمايه هاي اين كشور در پروژه هاي اتمي و موشكي و در سوريه و عراق و يمن، ایران را در مقابل حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته است. سپاه پاسداران با نابودي محيط زيست و خراب كردن جنگلها و ساخت و ساز روي مسيلها، ويرانگري سيل را چندين برابر بيشتر كرده است.

اختلاسهاي چند ميلياردي توسط مسئولين اين رژيم بنيه اقتصادي ايران را نابود كرده است.

برغم گذشت دو هفته از شروع اين سيل مردم سيلزده، در وضعيت وخيمي بسر مي برند و صرفا به كمكهاي مردمي اتكا دارند. حكومت ايران اوليه ترين امكانات و كمترين سرپناهي براي آنها فراهم نكرده و حتي در مقابل رسيدن كمكهاي مردمي هم كار شكني ميكند.

ما بار ديگر همبستگي خودمان را با مردم ايران و مقاومت سازمان يافته آنها اعلام ميكنيم.

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد