لیست‌گذاری سپاه تعمیق شقه در نظام ولایت فقیه

اندازه متن
Aa Aa

تعمیق شقه در حکومت آخوندی در پی لیست‌گذاری سپاه

گزارشی از تلاشهای مذبوحانه نظام آخوندی در واکنش به لیست گذاری سپاه

با لیست گذاری سپاه، رژیم مدعی شد که این لیست گذاری نه تنها اثری ندارد بلکه منجر به وحدت همة باندها حکومتی شده است. و خلاصه با برپا کردن نمایش در جمعه بازارها تلاش کرد به ضرب این سیلی‌ها، صورت نظام را سرخ نشان بدهد. اما واقعیت چیست. گزارشی را در این مورد ببینیم:

گزارش:

کلان ضربه لیست گذاری سپاه به رژیم، نظام را در عرصه های مختلف به واکنش های هراس آلود انداخت. از یک سو با آوردن مزدوران برون مرزی اش از عراق و سوریه و افغانستان به شهرهای سیل زده تحت عنوان کمک به سیل زدگان خواست لیست‌گذاری سپاه تعمیق شقه در نظام ولایت فقیهجای خالی پاسدارهای ریزشی و روحیه از دست رفتة الباقی مزدورانش را پر کند. و از سوی دیگر صف بندی در درون خودش برای چگونگی برخورد با جامعة جهانی بار دیگر به شکل شدیدتری بیرون زد.

آخوند محمدزارع فومني گفت« برخي از افراد هم که در دولت و جريان‌هاي سياسي حضور دارند، قبل از اين کار ترامپ، سيگنال‌هايي در انتقاد از سپاه به خارج منعکس مي‌کردند.وي با بيان اينکه کار ترامپ از قبل برنامه‌ريزي شده بود، تأکيد کرد: مردان هزار چهره داخل سياست ايران در تخريب سپاه با ترامپ همراه بودند و اين افراد خودشان را به اروپا مي‌فروشند تا فرزندان‌شان در آنجا راحت زندگي کنند».

سعدالله زارعی یکی از مهره‌های باند خامنه‌ای در روز۲۴ فروردین در واکنش به لیست گذاری سپاه به طور مضحکی پیشنهاد کرد: »صادارت نفت سعودی را صفر کنیم».وی راهکار را هم نشان داده و با یادآوری شیوه های تروریستی رژیم در عراق، این شیوه را راه تحقق شکستن حلقة تحریم‌ها دانسته و افزود:« به احتمال خیلی زیاد به محض آنکه بخش اول صادرات نفت سعودی متوقف شود، اروپایی‌ها و سعودی‌ها، رایزنی با محافل مؤثر آمریکایی نظیر کنگره آمریکا برای متوقف کردن اقدامات ضدایرانی را شروع می‌کنند».

نصرت الله تاجیک دیپلمات پیشین رژیم از باند رقیب با تمسخر این نظریه هشدار داد: :پیشنهاد کیهان برای صفر کردن صادرات نفت عربستان، شوخی است. منطقه روی بشکه باروت است، فقط یک جرقه می خواهد؛ باید قدم هایمان را به دقت برداریم.

جنگ روانی

این نوع پیشنهادها بازی کردن در زمین ترامپ است؛ ترامپ دنبال ایجاد جنگ روانی است؛ هرچه به این جنگ روانی بدمیم، این آتش شعله‌ورتر می‌شود». وی در ادامه به نفرت مردمی از جنگ افروزی های رژیم اذعان کرده و افزود:« نه در جو داخلی کشور و نظر مردم و نه از نظر منطقه اصلا ظرفیت اجرای چنین پیشنهادهایی وجود ندارد… ما باید روش هایی را به کار بگیریم که تنش در منطقه را کم کند».لیست‌گذاری سپاه تعمیق شقه در نظام ولایت فقیه

فریدون مجلسی یک دیپلمات سابق رژیم که همسو با باند روحانی است، در واکنش به لیست گذاری سپاه، ضمن تایید خط وزارت خارجة دولت روحانی نوشت:« مراجعه به سازمان ملل در عین اعتراض به ظالمان خارجی، دعوت از سیاستمداران داخلی برای احترام به موازین بین‌المللی است. در شرایط فعلی یکی از راه‌های همراه شدن با قوانین بین‌المللی، پذیرش لوایحی چون FATF و الحاق به کنوانسیون‌های زیرمجموعه آن است».

آخوند مسیح مهاجری از مشاوران رفسنجانی در واکنش به راه حلهای باند رقیب در مواجهه با در لیست رفتن سپاه نوشته است:« در این زمینه نباید به توصیه‌های افراطیون اعتنا شود. این توصیه‌ها حتی اگر خیرخواهانه هم باشند، با هوشیاری انقلابی سازگاری ندارند و تشویق برای افتادن در دام دشمن محسوب می‌شوند».

صفایی فراهانی کارگزار دیگر نظام همسو با روحانی با اشاره به اوضاع فروپاشیدة اقتصاد در اثر تحریم هاگفت:« اگر شرایط اقتصاد کشور ما بهینه نشود، آن‌وقت ممکن است این بخش اقتدارمان هم آسیب‌پذیر شود». وی کوتاه آمدن و مذاکره با غرب را تنها راه دانسته و هشدار داد:« مریضی که هم سرطان ریه، و معده دارد، هم کلیه‌های او وضع خرابی پیدا کرده، کبدش هم صدمه‌دیده را اگر بخواهید با قرص ژلوفن مداوا کنید، حتماً فوت می‌کند!».

مطالب مرتبط

لیست گذاری سپاه و تغییر معادلات در داخل و خارج حکومت

لیست‌گذاری سپاه پاسداران و تعمیق شقه و شکاف