اعتراضات مردم و موضعگیری وقیحانه سران نظام – برنامه آنلاین

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به موضعگیری وقیحانه سران نظام آخوندی و اعتراضات مردم – نگاهی به فضای مجازی

گزیده ای از نظرات و توئیت های هموطنان در شبکه اجتماعی توئیتراعتراضات مردم و موضعگیری وقیحانه سران نظام - برنامه آنلاین

مطالب مرتبط

گسترش سیل به استانهای مختلف – برنامه آنلاین

سیل در ایران