جواب منفی خامنه ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارات سیل در نامه نگاری با روحانی

اندازه متن
Aa Aa

جواب منفی خامنه ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارات سیل در نامه نگاری با روحانی

دريک نامه نگاري بين روحاني و خامنه اي، ولي فقيه ارتجاع به پيشنهاد رئيس جمهور رژيم براي برداشت از صندوق توسعه به بمنظور جبران خسارات سيل، جوابي سربالا و منفي داد.

خامنه اي که از صندوق توسعه،  بي دريغ براي مصارف پاسداران و جنگ افروزيهاي منطقه يي استفاده مي کند، در پاسخِ خود برداشت از اين صندوق براي جبران خسارات سيل را به شرايطي موکول کرد که از همه منابع ديگر استفاده شده باشد.

خامنه اي در پاسخ  خود به روحاني نوشت: مطلعيد که استفاده از صندوق توسعه، صرفاٌ در صورت مسدود بودن راههاي ديگر ممکن است.  لذا، تأکيد مي‌شود که دولت سريعاٌ از محلهاي ديگر تأمين کند.

منظور خامنه‌اي از محلهاي ديگر،  بودجه عمومي، بودجه‌هاي عمراني و ذخاير بانکي و بيمه است که به معناي آن است که فشار خسارات سيل روي مردم سرشکن مي‌شود.

سايت خامنه‌اي ۲۶/۱/۹۸

يک عضو کميسيون عمران مجلس رژيم روز يکشنبه گفته بود: «حجم خسارات وارده بسيار بالا بوده و جبران آن به تنهايي از توان دولت خارج است و نيازمند برداشت از صندوق توسعه و دستور خامنه‌اي است.

ابتکار ۲۶/۱/۹۸

درهمين حال ولي فقيه ارتجاع، در ديدار با جمعي از مداحان فاسد نظام، به دجالبازيهاي رسوا و ريختن اشک تمساح براي سليزدگان پرداخت و در وحشت از شرايط بحراني رژيم، به عوامل خود هشدار داد «مراقب» خودشان باشند چرا که شرايط همانند «جاده باريکي» است که «اطرافش پرتگاه» است.

مراقب خودمان باشيم مراقب خودمان مثل کسي که از يک جاده باريکي عبور مي‌کند که اطرافش پرتگاه است دو طرفش پرتگاه است اينجا هر قدمي که برميداريد زير پاي تون رو نگاه مي‌کنيد.

بدانيد که آنچه که امروز دشمنان عليه جمهوري اسلامي به يک صورت و عليه امت اسلامي به يک صورت منتهي ظهور دشمنيها نسبت به جمهوري اسلامي بيشتر است

تلويزيون شبکه خبر(رژيم) ۲۶/۱/۹۸