سودان- دستگیری اعضای دولت عمرالبشیر و تشکیل شورای نظامی انتقال قدرت

اندازه متن
Aa Aa

سودان- دستگیری اعضای دولت عمرالبشیر و تشکیل شورای نظامی انتقال قدرت

دولت نظامي انتقالي سودان اعضاي دولت عمر البشير را دستگير کرد. دولت نظامي همچنين قول داده است اقدامي در جهت متفرق کردن تظاهرکنندگان انجام ندهد. تظاهرکنندگان قول داده اند تا زمان انتقال قدرت به غيرنظاميان در خيابانها بمانند و همچنان در مقابل وزارت دفاع اين کشور، تحصن در جريان است.

شوراي نظامي انتقالي همچنين روساي ارتش و پليس و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت را عوض کرد و کميته هايي براي مبارزه با فساد و تحقيق درباره حکومت سابق تشکيل شد.

عبدالفتاح البرهان رئيس شوراي نظامي انتقالي سودان با صدور فرماني، به رسانه‌ها اجازه فعاليت بدون هيچ محدوديتي را صادر کرد.

يورونيوز ۲۶فروردين