قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی در برخی شهرها و زیرآب رفتن ۲۱۰روستا در سیستان و بلوچستان

اندازه متن
Aa Aa

قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی در برخی شهرها و زیرآب رفتن ۲۱۰روستا در سیستان و بلوچستان

قطع ارتباطات تلفني و اينترنتي در برخي از شهرها و ۲۱۰روستا در  سيستان و بلوچستان

در سيستان وبلوچستان،در شهرهاي نيك شهر وقصرقند(در شمال چابهار) وروستاهاي اطراف اين دو شهر،در جريان سيل ارتباطات تلفني و اينترنتي ۲۱۰ روستا قطع شده است .

در اغلب مسيرهاي اين دو شهر، تيرهاي چراغ برق جا كن شده و برق قطع شده است .اين روستاها قابل تردد نيستند وترميم و بازسازي سيستم برق، بدليل آب‌گرفتگي امكانپذير نيست.

در پلدختر، اعتراضهاي مردمي عليه حضور مزدوران حشدالشعبي از عراق و مزدوران موسوم به فاطميون و زينبيون كه توسط پاسدار قاسم سليماني از اتباع افغانستان و پاكستان براي سركوب مردم سوريه شكل گرفته بود، ادامه دارد.

شماري از اين مزدوران براي ارعاب و جلوگيري از شورش مردم در داخل شهر مستقر شده اند. اين مزدوران با كمال وقاحت هر كجا كه دستشان برسد امكانات مردم را مورد استفاده خودشان قرار مي‌دهند. بعنوان مثال قايقي را كه از جانب يك هموطن نيكوكار به مبلغ 20 ميليون تومان به اهالي پلدختر هديه شده بود مورد استفاده قرار مي‌دهند.آنها در ساخت و ساز نيروهاي مردمي هم مداخله نموده و به امر و نهي‌هاي احمقانه مي‌پردازند كه همه جا توسط اهالي و جوانان غيور شهر مسخره و كنار زده مي‌شود.

همزمان عناصر و مزدوران رژيم بي وقفه به گرفتن عکس وفيلم يادگاري مشغول هستند. بعنوان مثال در حاليكه زني مشغول شست و شوي موکت گل گرفته خانه سيلزده بود، نفرات رژيم سر رسيده و با ژست كمك كردن عكس و فيلم ميگيرند و سپس به سرعت براي تكرار همين صحنه به خانه هاي ديگر ميروند.