نشنال اینترست-تمرکز تحریم ها علیه سپاه پاسداران نقطه شروع مناسبی برای تغییر

اندازه متن
Aa Aa

نشنال اینترست-تمرکز تحریم ها علیه سپاه پاسداران نقطه شروع مناسبی برای تغییر

نشنال اينترست در مقاله يي تحليلي پيرامون ليست گذاري سپاه پاسداران نوشت: تمرکز تحريم ها عليه سپاه پاسداران نقطه شروع مناسبي براي تغيير در سياست هاي آمريکا نسبت به رژيم ايران است.

برادلي برمن مدير ارشد مرکز نيروي نظامي و سياسي و اندرو گابل تحليگر، طي مقاله اي  در نشنال اينترست درباره ليست‌گذاري سپاه پاسداران نوشتند: زمان حسابرسي از رژيم ايران فرارسيده است.

اين مقاله خاطر نشان مي کند: تظاهرات مردم ايران در شهرهاي مختلف نشان مي دهد که صبرشان از سياستهاي رژيم ايران لبريز شده و  تحريم هاي افزوده که بر مقابله با حمايت از سپاه پاسداران متمرکز است، هزينه حمايت رژيم ايران از تروريسم را افزايش داده است.

اعمال تحريم هايي که عليه سپاه پاسداران متمرکز است نقطه شروع مناسبي براي تغيير در سياستهاي آمريکا نسبت به رژيم ايران است.

نشنال اينترست با اشاره به گزارش هفته گذشته دولت ترامپ قتل نيروهاي آمريکايي توسط سپاه پاسداران و شبه‌نظاميان تحت کنترل آنان در عراق مي نويسد:  بر اساس بررسي هزاران پرونده محرمانه، ترديدي نيست که رژيم ايران با استفاده از بمبهاي کنار جاده‌اي و بمبهاي دست‌ساز موشکي پيشرفته عليه نيروهاي آمريکايي وارد عمل شده شده است.

در گزارش ارتش آمريکا تأکيد شده که سپاه پاسداران و نيروي قدس آن نقشي اساسي در حمايت از نيروهاي نيابتي شبه نظامي مي کردند که اين تسليحات را بکار مي گرفتند. شبکه هاي مهم  شبه نظاميان تمامي توانايي و حتي موجوديتشان وابسته به نيروي قدس سپاه پاسداران است.

رژيم ايران نقشي مهم در بمب گذاري سفارت آمريكا در بيروت درسال ۱۹۸۳ بازي  کرد که ۲۴۱ سرباز آمريکايي را کشت و به طراحي و تامين مالي کاميون انفجاري برج خوبر در عربستان در سال ۱۹۹۶ که ۱۹ تن از پرسنل نيروي هوايي آمريکا کشته شدند کمک کرد.

سايت نشنال اينتريست  ۱۲ آوريل ۲۰۱۹