کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک- لزوم لیست گذاری سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندی

اندازه متن
Aa Aa

کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک- لزوم لیست گذاری سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندی

کميته کانادايي دوستان ايران دمکراتيک، از دولت اين کشور خواستار ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت آخوندي شد.

کميته کانادايي دوستان ايران دموکراتيک: لزوم ليست گذاري سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندي

ديويد کيلگور رئيس مشترک کميته کانادايي دوستان ايران دمکراتيک و معاون سابق وزير کشور کانادا روز دهم آوريل ۲۰۱۹در نامه اي ازسوي اين کميته خطاب به وزير امنيت عمومي و آمادگي هاي اضطراري اين کشور نوشت:

از اين پيشتر ، درهشتم ژانويه ۲۰۱۹ طي نامه يي به شما خواستار ليستگذاري سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران شديم و نوشتيم: فعاليتهاي مخرب سپاه پاسداران در منطقه حساس خاورميانه کاملا مستند شده  و مجلس نمايندگان کانادا در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ با تصويب قطعنامه اي از دولت خواست سپاه پاسداران را به عنوان يک نهاد تروريستي نامگذاري کند. نخست وزير جاستين ترودو نيز به اين قطعنامه راي مثبت داد.”

روز ۸ آوريل ۲۰۱۹، ايالات متحده تماميت سپاه پاسداران را به عنوان يک گروه تروريستي نامگذاري کرد و متعاقبا يک مقام ارشد امنيتي آلمان نيز در تاييد اين اقدام گفت : سپاه پاسداران، سازماني است که اعمال تروريستي صورت مي دهد، در کشورهاي خاورميانه دخالت مي کند و در طراحي  اعمال تروريستي در اروپا دست دارد.

از همين رو کميته کانادايي دوستان ايران دمکراتيک، بار ديگر از دولت کانادا مي خواهد با سرعت و با قاطعيت به خواست ما در موردليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران عمل کند.

نامه کانادايي دوستان ايران دموکراتيک -۱۰ آوريل ۲۰۱۹

همچنین

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران  توسط اتحادیه اروپا شد

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد از تصميم وزارت خارجه امريكا در نامگذاري سپاه پاسداران در ليست گروههاي تروريستي استقبال ميكند. مدتها است كه سپاه پاسداران در تماميتش به عنوان اصلي ترين ساختار نظامي و اقتصادي رژيم ايران نه تنها عمليات نظامي در منطقه را هدايت ميكند بلكه طرحهاي تروريستي را نيز پياده ميكند و همچنين درگير برنامه هاي موشكهاي بالستيك بر خلاف قراردادهاي بين‌المللي است.

اگرچه برخی از عناصر سپاه پاسداران قبلا در سطح بین المللی به عنوان تروریست شناخته شده بودند، ولی نامگذاري تروریستی تمامیت سپاه پاسداران از سالها قبل خواسته شوراي ملي مقاومت ايران و رئيس جمهور آن خانم مريم رجوي بوده و اکنون نامگذاری تروریستی آن انجام طرحهاي تروريستي رژيم ايران را چه در منطقه خاورميانه و چه در سطح بين المللي دشوارتر ميكند.

اتحاديه اروپا براي پیشبرد سياست امنيتي اش بايستي هم سپاه پاسداران و هم  وزارت اطلاعات رژیم ايران را در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي وارد كند.

وزارت اطلاعات يك شبكه گسترده از مامورين را در خارج کشور دارد كه در كشورهاي مختلف اروپايي درگير طرحهاي تروريستي بود اند. فرانسه، بلژيك، آلمان و دانمارك محل اجرای عملیات تروریستی مامورين رژیم ايران در ماههاي اخير بوده اند. هم چنین طرح حمله تروريستي عليه كمپ پناهندگان ايراني در آلباني خنثي شده است.

اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن بايستي با رویکرد مثبت نسبت به اقدام امريكا در لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران، به اقدام مشابه مبادرت کنند و این امر در مقابله با طرحها و تلاشهای رژیم ایران برای  نفوذ در خاک  اروپا ضروری است.

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد

رم ـ  ۱۱ آوريل ۲۰۱۹