اندازه متن
Aa Aa

مقاومت ایران همواره نقش هلال احمر و دستگاههاي به ظاهر

مدني را در سركوب و تروريسم افشا كرده است.

پاسدار سرتيپ سعيد قاسمي روز ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ براي اولين بار اعتراف كرد كه سپاه پاسداران

در بوسني تحت عنوان هلال احمر عمل ميكرده و با القاعده در ارتباط بوده است. متعاقبا سپاه پاسداران

و هلال احمر رژيم آخوندي در وحشت از عواقب بين المللي فاش شدن اين واقعيت آنهم از زبان پاسداري

كه مدتها در بوسني حضور داشته، بطور ناموفقي در صدد تكذيب و رفع و رجوع اظهارات پاسدار

قاسمي بر آمدند. اظهاراتي كه روز ۲۸ فروردين، توسط پاسدار حسين الله كرم سركرده باند موسوم

به انصارحزب الله بار ديگر مورد تائيد قرار گرفت.

مقاومت ايران طي چهاردهه گذشته بارها فاش كرده كه اين رژيم چگونه هلال احمر و ديگر

دستگاههاي به ظاهر مدني را در خدمت سركوب داخلي و صدور تروريسم و چپاول اموال مردم

به كار گرفته است. هلال احمر همواره ابزار دست سپاه پاسداران در دست اندازيهاي جنايتكارانه

و تروريستي‌اش به كشورهاي منطقه بوده است.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران در سخنان خود در همبستگي با سيلزدگان

در 17 فروردين ۱۳۹۸ هلال احمر را ابزاري براي صدور ارتجاع و تروريسم توصيف كرد و

گفت «شهرداري ها، نهادهاي امنيتي و بنگاهاي چپاول‌اند. استانداريها براي تامين امنيت رژيم‌اند.

هلال احمر براي صدور ارتجاع و تروريسم است. كميته امداد براي سوريه و افغانستان است و

تمامي نهادهاي امكانات كشور هيچ يك براي حفاظت از مردم نيست، بلكه براي حفظ رژيم

ولايت فقيه است»،

سازمان مجاهدين خلق ايران در اطلاعيه‌اي در ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ تحت عنوان «افشاي جزئيات و

عوامل طرح تروريستي و آشوبگرانه‌ي رژيم خميني در مكه» كه باعث كشته شدن صدها تن از

حجاج شد نوشت: رژيم آخوندها براي اجراي اين طرح بسياري از سردمداران و مقامات مهم

رژيم از جمله تعدادي از وزرا، سركردگان سپاه، ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، و يوسف وحيدي

دستجردي رييس هلال احمر را به مكه اعزام كرده است.

مقاومت ايران پيش از اين، يك نامه سري از شوراي عالي امنيت رژيم خطاب به نوربالا رئيس

هلال احمر در ۳۰ فروردين ۱۳۶۲را فاش كرد كه نشان ميدهد هلال احمر چيزي جز آلت دست

سپاه پاسداران و نيروي قدس نيست. اين نامه كه امضاي علي ربيعي دبير اجرائي شوراي عالي

امنيت را داشت تصميمات «شوراي سياستگزاري عراق كه به تأييد» خاتمي رييس جمهور

ارتجاع رسيده بود را به رييس هلال احمر ابلاغ ميكند كه بر اساس آن «نيازمنديهاي فوري مردم

عراق توسط نيروي قدس مشخص» و «هلال احمر مسئول جمع آوري كمكهاي مردمي» ميشود

و«كمكها با هماهنگي نيروي قدس به داخل عراق منتقل خواهد شد».

مقاومت ايران در اطلاعيه ۲۹ فروردين ۱۳۸۳ اعلام كرد «روز ۱۷فروردين, شوشتري زاده رييس

هلال احمر رژيم بدستور خامنه‌اي به همراه يك اكيپ وزارت اطلاعات و نيروي قدس تحت عنوان

هلال احمر, از تهران به كربلا و بغداد رفت».

در اطلاعيه ۹فروردين ۱۳۹۴ مقاومت ايران اعلام كرد «يكي از طرحهاي نيروي قدس براي باز

كردن راه ورود به يمن فعال كردن هلال احمر رژيم بود تا در پوش كمكهاي انساندوستانه و ايجاد

بيمارستان و رساندن كمكهاي داروئي بتواند راه ورود رژيم به اين كشور را باز كند. از اين طريق

تلاش كرد افرادي را براي شبكه‌هاي تروريستي خود عضوگيري كند». و در اطلاعيه ديگري در ۴خرداد ۱۳۸۳

از انتقال فرماندهان حوثي بين ايران و يمن با هواپيماهايي تحت پوش كمكهاي هلال احمر پرده برداشت.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۹فروردين ۱۳۹۸(۱۸ آوريل ۲۹۱۹)

 

اعتراف پاسدار سعيد قاسمي به استفاده پاسداران از پوشش هلال احمر و رابطه با القاعده