وضعیت سیل و سیلزدگان در شهرهای مختلف

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

گزارشی از آخرین وضعیت سیل ویرانگر و سیلزدگان در شهرهای مختلف میهن

نگاهی به فیلمهای رسیده از شهرهای سیلزده میهنوضعیت سیل و سیلزدگان در شهرهای مختلف

مطالب مرتبط

بارش باران سیل و آبگرفتگی در استانهای مختلف

سیل، ادعاها و واقعیتها!

اشتراک گذاری: