پیشروی سیل و وضعیت سیلزدگان در شهرهای مختلف

اندازه متن
Aa Aa

وضعیت سیلزدگان و پیشروی سیل ویرانگر در شهرهای میهن

نگاهی به فیلمهای رسیده از شهرهای سیلزده میهنپیشروی سیل و وضعیت سیلزدگان در شهرهای مختلف

مطالب مرتبط

ایران-ادامه پیامدهای بحران سراسری سیل به ویژه در خوزستان

شش استان کشور در معرض هجوم ملخها قرار گرفته‌اند