لیست گذاری سپاه و تشدید و تعمیق شکاف در حکومت

اندازه متن
Aa Aa

تشدید و تعمیق شکاف در حکومت در پی لیست گذاری سپاه

گزارش و گفتگو با رضا هفت برادران

از روزی که اعلام شد نام سپاه در لیست گروه های تروریستی وزارت امور خارجة آمریکا قرار گرفته است واکنش ها در درون نظام حاکی از شدت این ضربه بر تمامیت نظام بود. این واکنشها ابتدا رنگ و تم حمایت از سپاه با مضمون من هم پاسدار هستم، بود؛ اما یکی دو روز بعد، آثار واقعی این کلان ضربه به صورت تشدید جنگ و دعوای درونی و تعمیق شکاف به ویژه در رابطه با سپاه شروع به ظاهر شدن کرده است. گزارشی را در این مورد ببینیم:

گزارش:

وحشت از پیامدهای لیست گذاری اولین واکنش مقامات و مهره های نظام بوده و هست. موضوعی که ولی فقیه ارتجاع به صورت معکوس آن را در دیدار با سرکردگان ارتش تحت امر خود به این صورت بیان کرد: دشمنان به دنبال بر هم زدن آرامشلیست گذاری سپاه و تشدید و تعمیق شکاف در حکومت مردم از طریق مضطرب نشان دادن نیروهای مسلح هستند».

البته خامنه‌ای چند جمله بعد نگرانی خود را از شقه و شکاف به زبان معکوس این گونه بروز داد و خطاب به ارتشی‌ها گفت: «شما و سپاه، دست اتّحادتان از هم جدا نشود. حرکت زیبایی بود این کاری که این آقایان کردند بعد از قضیّه‌ٔ حرکت زشت آمریکایی‌ها نسبت به سپاه، پا شدند رفتند با سپاهی‌ها دست برادری دادند؛ این بسیار حرکت زیبا و درستی بود که انجام گرفت». اشارة ولی فقیه ارتجاع به نمایشهای توخالی وحدت است، اما خود او بهتر می‌تواند که کارایی این بتونه‌کاریها تا چه حد است!

اما واقعیتی را که خامنه‌ای سعی می‌کند وارونه جلوه بدهد، یکی از اعضای مجلس ارتجاع این گونه بارز و زنده می‌کند. آخوند موسوی لارگانی با حمله آشکار به روحانی گفت: «اگر برخی مسئولان نمی‌گفتند دولت با تفنگ و بدون تفنگ و نمی‌توانیم به دو ارتش حقوق بدهیم، ترامپ دیوانه گستاخ نمی‌شد و دستاورد انقلاب را تروریست اعلام نمی‌کردند».

وی همچنین از مطرح نشدن اقداماتی نظیر بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای امریکایی در این طرح کذایی مجلس ارتجاع به شدت انتقاد کرد و گفت: «آیا سکوت مجلس در این زمینه جز خیانت به نظام چیزی دیگری است؟». واقعه‌یی که در این چند روز اتفاق افتاد و به روند شکاف دامن زد و سرعت بخشید، اعترافات پاسدار سعید قاسمی سرکردة لباس شخصیهای خامنه‌ای بود به این که چطور سپاه پاسداران با استفاده از پوشش هلال احمر در بوسنی به تعلیم و آموزش القاعده و سایر تروریستهایی که از سراسر دنیا به آنجا می‌امدند،‌ اشتغال داشته است.

نیروی تروریستیلیست گذاری سپاه و تشدید و تعمیق شکاف در حکومت

امری که حمله و هجوم گستردة اصلاح طلبان به مجموعة سپاه را در پی داشت. در همین رابطه یکی از تحلیلگران و مهره‌های این باند به نام علیرضا اکبری می‌گوید: «ترامپ با فرمانی، سپاه را نیروی تروریستی قلمداد می‌کند و کنگره آن را تایید می‌کند! هنوز اما قانون لزوم مجوز خاص برای جنگ با ایران، موجود است! در این لحظه شخصی که از مدت‌ها قبل، در تبلیغات خاص رسانه‌ای، «از فرماندهان سپاه» معرفی شده!

در مقابل دوربین ایرانی، اعتراف می‌کند، «سپاه زیر پوشش هلال سرخ، در دهه نود میلادی با همکاری القاعده به طور مشترک، به نیروهای تروریستی آموزش می‌داد، و آنها را در گردان‌هایی مثل حمزه سیدالشهداء، سازماندهی می‌کرد»؟! نتیجه: کار ترامپ بسیار راحت شد، به استناد قانون جنگ بدون مجوز با نیروی تروریستی مصوب سال ۲۰۰۱ آمریکا، دولت ترامپ برای آغاز جنگ با ایران، نیازی به مجوز کنگره ندارد!

اینک یک نفر بگوید، سعید قاسمی از سوی کدام مرجع، ماموریت یافت تا کار آمریکا را برای آغاز جنگ با ایران، زیر چتر قانون ۲۰۰۱، تسهیل کند». یکی دیگر از مهره‌های رژیم به نام عبدالجواد موسوی طی نامه سرگشاده‌یی به پاسدار رمضان شریف که اظهارات پاسدار قاسمی را تکذیب کرده و گفته که او ربطی به سپاه ندارد، از او خواست که دوستان سعید قاسمی را که همچنان از او حمایت می‌کنند را هم تکذیب کند.

محدود کردن سپاهلیست گذاری سپاه و تشدید و تعمیق شکاف در حکومت

وی می‌نویسد: « بیش و پیش از آن که دیر شود بیانیه ای رسمی صادر کنید و نظائر سعید قاسمی را هم تکذیب بفرمایید. باور کنید هزینه اش امروز خیلی کم تر از فرداست». فلاحت پیشه رئیس ‌کمیسیون سیاست خارجی مجلس ارتجاع خواستار محدود کردن نقش سپاه در امور سیاسی شد.

در پاسخ به وی سعدالله زارعی کارشناس امنیتی نظام و از مهره‌های باند خامنه‌ای است. طی مقاله‌یی در کیهان وی را مورد حمله قرار داد و نوشت: « رئیس ‌کمیسیون سیاست خارجی مجلس، درخواست بعضی از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای کشور در اعمال فشار بر نیروهای نظامی آمریکا از طریق تنگه هرمز را افراط‌گرایی و مقدمه کشیده شدن کشور به جنگ دانسته و به طور تلویحی گفت زمان آن است که اداره امور و تنظیم مواضع کشور به دست نیروهای سیاسی باشد و نظامیان کنار بکشند!» زارعی در ادامه افزوده است:« آنگونه که این آقایان می‌خواهند ـ اگر نیروی خودی منفعل باشد، دشمن در آن به طور مطلق دست برتر پیدا می‌کند و از نیروی خودی چاره‌ای جز تسلیم باقی نمی‌ماند!».

گفتگوی سیاسی

آنچنانکه در گزارش دیدیم صحبت های این روزهای سردمداران رژیم از خامنه‌ای و سرکردگان ارتش همه حاکی از حمایت از سپاه پاسداران و اتحاد بین و ارتش و سپاه در برابر لیست گذاری سپاه است. اما واقعیت چیست؟ این موضوع گفتگوی امروز ما با رضا هفت برادران است.

س: مضمون اظهارات خامنه‌ای در دیدار با سرکردگان ارتش چی بود؟

ج: خامنه‌ای دو نکته را در دیدار با سرکردگان ارتش گفت. یکی اعتراف به مضطرب بودن نیروهای مسلح البته با این بیان که دشمنان می خواهند نیروهای مسلح را مضطرب نشان بدهند. روشن است که منظور از نیروهای مسلح سپاه و ارتش است. علت اضطراب سپاه روشن است اضطراب و نگرانی ارتش هم گویای این است که در لیست رفتن سپاه که به معنی تحریم کلیت رژیم است دامن ارتش را هم می گیرد. نکتة دیگر حرفهای خامنه‌ای نگرانیش از بروز شکاف و تعمیق آن بین ارتش و سپاه است.

س: چرا شما از شکاف بین ارتش و سپاه صحبت می کنید در حالی که این روزها همه جا نمایش وحدت است امروز هم در نمایش جمعه مشهد یکی از سرکردگان ارتش روی این موضوع تاکید کرد.لیست گذاری سپاه و تشدید و تعمیق شکاف در حکومت

ج: از قضا همین نمایش های وحدت گویای واقعیتی است که رژیم می خواهد با این نمایش ها و با این اظهارات روی آن سرپوش بگذارد. و گرنه چه نیازی به این نمایشها بود؟ چرا قبل از لیست گذاری ما با این قبیل نمایش ها و تبلیغات در این ابعاد مواجهه نبودیم. کما اینکه این جملة خامنه ای که گفت«شما و سپاه دست اتحادتان از هم جدا نشود» بیانگر نگرانی عمیق او از شکاف بین نیروهای مسلح است.

خامنه‌ای خوب می داند که در بین ارتشی ها نفرت عمیقی از سپاه وجود دارد. چونکه هم در بعد سازمانی و هم در بعد پرسنل از امکانات و حقوق و مزایا تبعیض خیلی فاحشی بین ارتشی ها و متناظران آنها در سپاه وجود دارد. حالا که سپاه در لیست قرار گرفته و کلان ضربه به آن وارد شده این بغض ها و زخم ها سرباز می کنند. بخصوص که ارتش یک توجیه هم در این زمینه دارد و آن این است در جاهایی که سپاه به دلیل لیست گذاری دستش بسته است ارتش می تواند جای آنرا پر کند. دیگر اینکه افتضاحات پاسداران دست ارتش و مخالفان سپاه را در این رابطه پر کرده و می کند.

س: منظور از افتضاحات سپاه چیست؟

ج: یک نمونة آن همین اعترافات پاسدار سعید قاسمی است که به قول خودشان شوک سنگینی به نظام وارد کرده. و باز به قول خودشان دست دشمنان نظام را علیه سپاه و رژیم برای هر گونه اقدام باز کرده است. اکنون باند مخالف سپاه و مشخصا باند روحانی علنا در رسانه ها سوال می کنند که چگونه است که پاسداری مثل سعید قاسمی و امثالهم چنان حاشیه امنی دارند که می توانند از این قبیل حرفها را بزنند و امنیت کل نظام را به خطر بیندازند و کسی هم کاری به آنها ندارد.

در حالی که افراد غیر سپاهی برای اظهاراتی بسا کمتر از این مجازات می شوند. کما اینکه زیبا کلام گفت در حمله به پاسدار قاسمی قبل از اینکه خودش را مورد هدف قرار بده سپاه و دست ولی فقیه پشت اونو نشانی داد و گفت:« سعید قاسمی سال‌هاست که از پشت سرِ نیزه‌ای که در دست دارند، هرتوهینی که دلشان بخواهند به دیگران می‌کنند. اگر روزی آن‌قدر مرام و شهامت پیدا کردند که از پشت سر نیزه‌شان بیرون بیایند، لیاقت پاسخ‌دهی پیدا خواهند کرد».

نتایج سحرلیست گذاری سپاه و تشدید و تعمیق شکاف در حکومت

اینگونه سخن گفتن با یک سرکردة سپاه که سرکردة لباس شخصی های خامنه ای است خود نشاندهنده تعادل قوای درونی رژیم است که تا چه انداز به زیان سپاه تغییر کرده است. و این تازه از نتایج سحر است باش تا صبح دولتش بدمد. روشن است که این روند در ادامه به تاخت و تازهای سپاه در زمینه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی گسترش می یابد.

کما اینکه در این گزارش آمده بود یکی فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت مجلس رژیم خواستار محدود شدن نقش سپاه در امور سیاسی شده است. این در حالی است که سیاست خارجی رژیم بخصوص در مسائل حساس اساسا به دست سپاه پاسداران و مشخصا نیروی تروریستی قدس بوده. و وزارت خارجه اصلا در آن امکان ورود نداشت. واقعیتی که در جریان آوردن و بردن بشار اسد به تهران توسط قاسم سلیمانی و استعفای ظریف از پرده بیرون افتاد.

س: جریان سیل و نقش سپاه در زمینه سازی آن و دریغ کمک از سیلزدگان هم می تواند به عنوان یک عامل دیگر در تضعیف موقعیت سپاه نقش داشته باشد؟

ج: بله. دقیقا. کما اینکه در خود رژیم این سوال مطرح است که چرا وقتی بحث مقصران این سیل به میان می آید تنها پای وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی وسط کشیده می شود. چرا دستگاه تبلیغاتی رژیم از نقش سپاه پاسداران که عامل درجه یک در این جریان بوده حرفی نمی زند؟ کما اینکه خود روحانی که قبلا از دولت با تفنگ و بی تفنگ صحبت کرده بود.

در جریان سیل بدون نامبردن از سپاه ، نقش سپاه را در ایجاد سیل در استان گلستان با کشیدن خط آهن آق قلا اینچه برون زیر سوال برد و مورد تمسخر قرار داد. بی تردید در روزهای آینده بیش از پیش شاهد اینگونه حملات به سپاه پاسداران از طرف باند روحانی خواهیم بود. و آنها این موقعیت را برای خارج کردن اهرمهای مالی و اقتصادی از چنگ سپاه از دست نخواهند داد. طبعا سپاه با چنگ و دندان به مقابله برخواهد خواست و این چشم اندازی جز تعمیق شقه و شکاف در رژیم نخواهد داشت.

مطالب مرتبط

جمعه بازار ولایت فقیه و ترس و وحشت نظام ازعواقب لیست گذاری سپاه پاسداران

نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی و چشم‌اندازها