سپاه پاسداران سپاه جنگ و جنایت – قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

سپاه پاسداران در تمامیت خودش به عنوان یک گروه تروریستی در لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا وارد شدسیاست مداران ،رسانه ها و مقامات رسمی روی یک نکته انگشت گذاشتند ، اقدامی بی سابقه ، اما چرا ؟

سپاه پاسداران سپاه جنگ و جنایت – قسمت اول -۱۳ ۰۲ ۱۳۹۸

بازی شرارت ارتجاع سپاه پاسداران.

سپاه جنگ و جنایت.

سپاه پاسداران در تمامیت خودش به عنوان یک گروه تروریستی در لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا وارد شد.

سیاست مداران ،رسانه ها و مقامات رسمی روی یک نکته انگشت گذاشتند ، اقدامی بی سابقه ، اما چرا ؟

لیست گروهای تروریستی آمریکا و اسمش اف تی او نام دارد همانطور که می بینید گروه های دیگری هم هستند.

پس چرا ورود سپاه به این لیست بی سابقه باشد ؟ بخاطر اینکه هیچکدام جز‌‌ ء رسمی اصلی یک دولت یا حکومت نیستند.

ولی سپاه نیروی مسلح  رسمی رژیم آخوندی است.

مطالب مرتبط: 

سپاه پاسداران سپاه جنگ و جنایت; قسمت دوم

کلان ضربه به رژیم بعد از لیست گذاری سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی و واکنشهای مهره های رژیم

تحریم کامل نفت رژیم ایران به اجرا گذاشته شد

سپاه پاسداران سپاه جنگ و جنایت